Raamatupidamis- ja nõustamisteenuste pakkuja alates 1989. aastast

Sporditoetuste maksuvaba hüvitamine käivitub alates 2018. aasta algusest

Tulumaksuseadusesse on sisse viidud muudatus, mis lubab alates 2018. aasta algusest tööandjal ilma tulu- ja sotsiaalmaksukohustuseta hüvitada töötajale tehtavaid tervise edendamise kulutusi 100 euro ulatuses kvartalis. Oluline on see, et tööandja võimaldaks soodustusi kõigile töötajatele.

Kulutused, mida tööandja võib maksuvabalt hüvitada, on:

  1. avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasud;
  2. sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutused;
  3. tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavad kulutused;
  4. kulutused tervishoiutöötajate riiklikkusse registrisse kantud või vastavat kutsetunnistust omava taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenustele;
  5. ravikindlustuslepingu kindlustusmaksed.


Nagu näha, on seadusandja proovinud hüvitamise valdkonnad jäta võimalikult laialt määratletuks, et erinevate huvide ja harrastustega spordisõprasid ei koheldaks ebavõrdselt. Oluline on liikumisharrastuste ja tervise edendamise soosimine, olenemata viisist, kuidas keegi seda teeb.

Kirjeldatud muudatus jõustub alles 2018. aasta algusest.


10.01.17


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

9

Sep

Müügi-ja turunduskoordinaator - see on sinu võimalus!

11

Aug

Changes in the management team of Leinonen Estonia...

Võtke meiega ühendust

Email again:
Services