Regnskaps- og rådgivningstjenester siden 1989

HAR DU VÆRT PÅ FERIE?

Er du en arbeidstaker i Norge, er arbeidsgiveren din pliktig til å gi den en betalt ferie på minst 21 dag i året hvis du har jobbet et helt år. Permisjonen kan ikke erstattes av penger og kan ikke utsettes til året etter.


Arbeidsgiver er ansvarlig for at ferien blir avviklet. Hvis en ansatt ikke avvikler ferie, vil dette være et brudd på ferieloven. Det kan gi grunnlag for erstatningsansvar for arbeidsgiver. Leinonen håndterer administrasjonen av din lønn og feriedager.27.08.21


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

21

Sep

LENGRE TID FOR SELSKAPSETABLERING

3

Sep

ER JEG REGNKAPSPLIKTIG?

Kontakt oss

Email again:
Services