HALVT SKATTETREKK

 I mange år kan ansatte i Norge glede seg over høyere lønn i desember. Dette skjer på grunn av regelverket som åpner for at arbeidsgiver kan trekke halvparten av skattetrekk. I 2016 tok Skatteetaten avgjørelsen at dette prinsippet kan benytte til november i stedet for desember.

 Det er imidlertid en feil å si at den reduserte skatten er en eller annen form av gave fra staten. Denne betalingen er kun utsatt i tide. I Norge betaler alle inntektsskatt av samlet inntekt opptjent i løpet av skatteåret. Desemberinntekter er også inkludert her. Det endelige skattebeløpet beregnes etter utfylling av selvangivelsen i påfølgende år. Derfor skal vi, uavhengig av om arbeidsgiver trekker halvparten av skattetrekk i november eller desember, betale like mye skatt årlig. For de resterende månedene betaler arbeidstakere litt høyere skattetrekk.

 Halvt skattetrekk gjelder ansatte med fast lønn, timelønn, akkord eller provisjon. Det inkluderer vanlig lønn, faste godtgjørelser og naturalytelser. Ytelser som bonus og overtid bør imidlertid beskattes i sin helhet. Det er annerledes når det gjelder arbeidstakere som har valgt beskatningsformen 25 % kildeskatt. Da betaler arbeidsgiver skattetrekk på samme måten som i andre måneder.

 Er du bekymret for at du har betalt for lite skatt i løpet av året, kan du be arbeidsgiveren om å trekke hele skatt for desember. Da slipper du den ubehagelig situasjon, når selvangivelsen viser restskatt.

Du finner mer på https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/slik-fungerer-halvt-skattetrekk/

Recent Posts

februar 7, 2023

EKSTRA ARBEIDSGIVERAVGIFT NÅR INNTEKTEN OVERSTIGER 750 000

Når ansattes årlige lønn overstiger 750 000 kroner i 2023, skal arbeidsgiver  betale ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % for den delen som er over 750 000 kroner.…

Continue reading
januar 11, 2023

DRIVE FORRETNINGER I NORGE

SELSKAPS ETABLERING Før man skal starte virksomhet i Norge  er det nødvendig å velge hvilken type selskapsform som skal etableres. Selskapsformen vil påvirke all aktivitet…

Continue reading
januar 6, 2023

JOBBE HJEMMAFRA I ET LAND UTENFOR NORGE?

Det er flere ting som må tas i betraktning dersom en norsk ansatt jobber fra utlandet. Hvilket land betaler trygden? I hvilket land betales inntektsskatt?…

Continue reading