JOBBE HJEMMAFRA I ET LAND UTENFOR NORGE?

Det er flere ting som må tas i betraktning dersom en norsk ansatt jobber fra utlandet. Hvilket land betaler trygden? I hvilket land betales inntektsskatt? Hvert land har sine egne regler, så det er verdt å undersøke lover i arbeidslandet før man drar til utlandet. Lengden på arbeidstiden i utlandet avgjør vanligvis det endelige resultatet. Dersom arbeidet i utlandet pågår for lenge, kan arbeidsgiver i verste fall bli forpliktet til å etablere et arbeidsgiverselskap i arbeidslandet.

Vedlagt er en link om trygdesituasjon i ulike land, men linken er kun tilgjengelig på norsk.

https://www.nav.no/no/person/flere-tema/arbeid-og-opphold-i-utlandet/hjemmekontor-og-medlemskap-i-folketrygden/hjemmekontor-i-et-land-norge-har-trygdeavtale-med

Recent Posts

februar 7, 2023

EKSTRA ARBEIDSGIVERAVGIFT NÅR INNTEKTEN OVERSTIGER 750 000

Når ansattes årlige lønn overstiger 750 000 kroner i 2023, skal arbeidsgiver  betale ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % for den delen som er over 750 000 kroner.…

Continue reading
januar 11, 2023

DRIVE FORRETNINGER I NORGE

SELSKAPS ETABLERING Før man skal starte virksomhet i Norge  er det nødvendig å velge hvilken type selskapsform som skal etableres. Selskapsformen vil påvirke all aktivitet…

Continue reading
desember 8, 2022

HALVT SKATTETREKK

 I mange år kan ansatte i Norge glede seg over høyere lønn i desember. Dette skjer på grunn av regelverket som åpner for at arbeidsgiver…

Continue reading