BIZNES W POLSCE

ZAKŁADANIE FIRMY

Przed podjęciem działalności gospodarczej w Polsce należy wybrać rodzaj podmiotu prawnego.
Większość zagranicznych firm decyduje się na założenie „Spółki z o.o.” – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – ale można wybrać wiele innych z szeregu rodzaji działalności.

Założenie firmy jest łatwiejsze dzięki pomocy lokalnych prawników.

OPODATKOWANIE

Standardowo firmy w Polsce płacą 19% podatku dochodowego. W wielu regionach kraju istnieją obszerne Specjalne Strefy Ekonomiczne. Firmy inwestujące w tych obszarach mogą liczyć na wiele ulg podatkowych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce wynosi standardowo 18%, jednak wzrasta do poziomu 32% po przekroczeniu pewnego progu dochodowego. Ponadto istnieją jeszcze inne składki na ubezpieczenie społeczne, które zmiejszają się po osiągnięciu danego progu. Ujednolicając, pracownicy oddają 30-40% swojego wynagrodzenia brutto na poczet podatków i innych składek na ubezpieczenia społeczne.

Standardowa stawka VAT w Polsce wynosi 23%.

ZATRUDNIENIE

Kwestie zatrudnienia w Polsce regulowane są przez Kodeks Pracy, który jest jednolity dla wszystkich pracowników niezależnie od stopnia zajmowanego stanowiska. Warunki zawieranej umowy o pracę nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż wynika to z zapisów Kodeksu Pracy.

Obcokrajowcy przebywający w Polsce co najmniej 183 dni w roku kalendarzowym, zobowiązani są do opłacania polskich podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. W Warszawie, zarówno płace jak i ceny są wyższe niż w innych miastach w kraju. Minimalne miesięczne wynagrodzenie wynosi w Polsce 2100 PLN w 2018 roku. W 2019 roku kwota ta wzrośnie do 2220 PLN.

Istnieją 3 sposoby zakończenia umowy o pracę w Polsce: wypowiedzenie za porozumieniem stron, wypowiedzenie, jako jednostronne oświadczenie woli oraz rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, jako jednostronne oświadczenie woli jednej ze stron stosunku pracy względem drugiej strony. W trzecim przypadku musi jednak zaistnieć ważna przyczyna rozwiązania stosunku pracy, chyba, że pracownik jest zatrudniony na okresie próbnym.

EKSPATRYJANCI

Polska staje się coraz popularniejszym celem dla emigrantów zarobkowych. Polski rynek pracy jest otwarty dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Wielu cudzoziemców pracujących w Polsce jest w pełni objetych polskim systemem ubezpieczeń społecznych. Istnieją również inne możliwości opieki, zależą one jednak od możliwych rozwiązań kraju pochodzenia pracownika.

Jeśli cudzoziemiec jest w stanie udowodnić, iż jest objęty ubezpieczeniem społecznym innego kraju UE, może zostać zwolniony z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS).

Recent Posts

maj 18, 2020

Przeciwdziałanie COVID-19 – subwencje z Polskiego Funduszu Rozwoju

Od dnia 29.04.2020 można składac wnioski o subwencję w ramach programu rządowego dotyczącego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.   Program obejmuje mikrofirmy oraz MŚP,…

Continue reading
maj 4, 2020

Przeciwdziałanie COVID-19 (2)

Specustawa, czyli ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych została uchwalona i ogłoszona…

Continue reading
kwiecień 8, 2020

Przeciwdziałanie COVID-19

Specustawa, czyli ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych została uchwalona i ogłoszona…

Continue reading