Accounting and consulting since 1989

Koulutus- ja virkistyspäivät kirjanpidossa

Oletko miettinyt että järjestät työntekijöillesi koulutus – ja virkistyspäivät? Olemme koonneet muutaman seikan jotka on hyvä muistaa ennen kuin teet varauksia tai aloitat suunnittelun.

Verohallinnon mukaan työnantajan tarjoama koulutus on työntekijälle lähtökohtaisesti verovapaata tuloa. Verovapauden edellytyksenä ovat monet tekijät: koulutuksen on saatava alkusysäyksensä työnantajan aloitteesta, sen on oltava työnantajan edun mukaista ja välttämätöntä työntekijän ammattipätevyyden ja ammattitaidon säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Koulutuksen on liityttävä työntekijän työtehtäviin ja yrityksen liiketoimintaan. Tällöin esimerkiksi työnantajan kustantamat erilliset koulutuspäivät lasketaan työntekijän verovapaaksi eduksi.

Työnantaja voi puolestaan hakea koulutusvähennystä. Vähennysoikeuden edellytyksenä on mm. se, että työnantajan järjestämä koulutus perustuu työnantajan laatimaan koulutussuunnitelmaan, jonka on katettava koko henkilöstö esim. henkilöstöryhmittäin. Koulutussuunnitelma tulee laatia ennen koulutuksen alkamista.

Koulutuksen ajalta työnantaja maksaa työntekijälle palkkaa normaalisti. Koulutuksen tulee kestää yhtäjaksoisesti vähintään tunnin, ja vähennyksen saa vain kokonaisen koulutuspäivän perusteella (väh. 6 tuntia). Lisäksi vaaditaan kirjallinen selvitys 

Taho

Henkilöstön koulutuksen verovaikutus

Millä edellytyksillä?

Työntekijä

Verovapaata tuloa

Koulutus on työnantajan järjestämää

Aloite koulutukseen tulee työnantajalta

Koulutus liittyy työntekijän työtehtäviin

Koulutuksen on oltava työnantajan edun mukaista

Koulutus tapahtuu työsuhteen aikana

Työnantaja

Vähennyskelpoinen meno, koulutusvähennys

Koulutus perustuu koulutussuunnitelmaan

Koulutussuunnitelman on katettava koko henkilöstö

Palkanmaksu työntekijälle koulutuksen ajalta

Työntekijän on tosiasiallisesti osallistuttava koulutukseen

Koulutuksen kesto yhtäjaksoisesti väh. 1 tunti, vähennyksen saa vain täysistä päivistä (väh. 6 tuntia)Lue lisää: 

Tutustu vähennyksen laskenta- ja hakuohjeisiin Verohallinnon sivuilla (Työnantajan kustantaman koulutuksen verotus) 

Työnantajan koulutusvähennys  

Virkistyspäivä työhyvinvoinnin tekijänä


Henkilökunnan virkistyspäivä on erittäin hyvä keino edistää työhyvinvointia ja kohottaa ryhmähenkeä! Tuloverolaissa (TVL 69 §) työnantajan työntekijöille järjestämä virkistys- ja harrastustoiminta on säädetty verovapaaksi eduksi, edellyttäen, että toiminta on työnantajan järjestämää.  Kaikilla yrityksen työntekijöillä on myös oltava tasapuoliset mahdollisuudet osallistua virkistystoimintaan – verovapauden edellytykset katoavat, jos virkistystoiminta kohdistetaan vain osalle työntekijöistä. Koko yrityksen henkilöstölle tarkoitetun, työnantajan järjestämän virkistyspäivän kulut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia.

Lue lisää virkistystoiminnasta ja tietoa omaehtoisen liikunta- ja kulttuuritoiminnan verokäytännöistä Verohallinnon sivuilta:

Työntekijän omaehtoinen liikunta- ja kulttuuritoiminta verovapaana etuna  13.01.16


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

15

Mar

Ulkomaisen yrityksen edustaja voi asioida sähköisesti Finnish Authenticator...

24

Mar

Helpotukset yritysten toimintaan COVID-19 pandemian vuoksi

Take contact

Email again:
Services