Arvonlisäverotuksen muutokset 2021: miten muuttuvat rajat ylittävä kaupankäynti, toivottomien saatavien toivoton odotus ym.

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan ja Brexitin vaikutusten vuoksi arvonlisäverolain muutoksia, joiden oli määrä tulla voimaan uuden vuoden alussa, on lykätty. Nykyisten tietojen mukaan ne tulisivat voimaan 1. heinäkuuta 2021. Siitä huolimatta esittelemme sinulle jo nyt tärkeitä ja Viron liike-elämää suoraan koskevia muutoksia, koska kyseessä ovat kauan suunnitellut asiat, joilla on yleiseurooppalainen ulottuvuus.

·         Etämyynnin ja digitaalisten palvelujen yhteenlaskettu yläraja on 10 000 euroa, jonka ylittyessä yhtiön tulee ilmoittautua alv-velvolliseksi kuluttajan asuinmaassa tai soveltaa erityisjärjestelmää.

 

Muutos koskee yrityksiä, jotka myyvät tavaraa ja/tai tarjoavat digitaalisia palveluja EU-maiden muille kuin alv-velvollisille. Nykyisessä menettelyssä tavaranmyyntiin muun jäsenmaan muulle kuin alv-velvolliselle liittyy etämyynnin ylärajan laskemisen velvollisuus. Ylärajan ylittymistä seuraa velvollisuus ilmoittautua alv-velvolliseksi tavaran vastaanottajan maassa. Yhtiön tulee nykyään pitää kirjaa kunkin maan muulle kuin alv-velvolliselle myymästään tavarasta erikseen, noudattaa muiden maiden ylärajoja, ylärajan ylittyessä soveltaa kyseisen maan verokantaa sekä etsiä mahdollisuuksia tehdä alv-ilmoituksia ja suorittaa niihin liittyviä maksuja. Digitaalisten palvelujen tarjoajien tilanne on helpompi, koska heitä koskee EU:n yhtenäinen yläraja sekä mahdollisuus soveltaa keskitetyn minipalvelupisteen (MOSS) erityisjärjestelmää eli täyttää ulkomailla syntynyt arvonlisäveron maksuvelvollisuus kotimaansa verottajan kautta.

Vuonna 2021 tavaran etämyyjät rinnastetaan digitaalisten palvelujen tarjoajiin, minkä tuloksena EU:ssa tulee voimaan yhtenäinen yläraja 10 000 euroa vuodessa ja saman erityisjärjestelmän soveltamisen mahdollisuus. Tässä on tärkeää muistaa, että 10 000 euron yläraja koskee tavaroiden ja digitaalisten palvelujen liikevaihtoa yhteensä. Eli toisaalta yrittäjän ei enää tarvitse pitää yksityiskohtaisesti kirjaa maakohtaisesti, mutta toisaalta tämä yläraja voi ylittyä aika pian. Jos kyseinen muutos koskee yritystoimintaasi, kannattaa siis aloittaa tulevaisuuden suunnittelu jo nyt. Jos epäilet sitä, koskeeko tämä muutos sinua vai ei, mutta yhtiösi asiakkaita ovat muiden jäsenmaiden muut kuin alv-velvolliset (ennen muuta yksityishenkilöt), suositamme, että otat yhteyttä meihin.

·         MOSS-erityisjärjestelmään soveltaminen laajenee eli MOSSista tulee OSS

 

Samanlaisen oikeuden, joka muistuttaa digitaalisten palvelujen tarjoajien oikeutta käyttää MOSS-erityisjärjestelmää, saavat vuodesta 2021 tavaran etämyyjät (ks. edellinen kohta). Lisäksi erityisjärjestelmää voivat alkaa soveltaa yhtiöt, jotka tarjoavat palvelua muille kuin alv-velvollisille ja joilla liikevaihtoa syntyy muussa jäsenmaassa (eli Viron arvonlisäverolain 10 §:n 4 momentissa luetellut palvelut). Käytännössä tämä koskee yhtiöitä, jotka tarjoavat ulkomailla sijaitsevaan kiinteistöön liittyviä palveluja, tekevät ulkomailla töitä irtaimiston parissa, järjestävät siellä tapahtumia jne. Eli niitä, jotka nykyisten sääntöjen mukaan joutuisivat mitä todennäköisimmin ilmoittautumaan muussa jäsenmaassa alv-velvolliseksi.

Samanlainen erityisjärjestelmä alkaa koskea yhteisön ulkopuolelta tuodun tavaran etämyyntiä. Erityisjärjestelmää voivat soveltaa ns. verkossa toimivaa markkinapaikkaa käyttävät yritykset (verkkokauppa-alustat, kuten Amazon, Ebay, Etsy, AliExpress), jotka sallivat tuodun tavaran etämyynnin oman markkinapaikkansa kautta. Valtiovarainministeriön tietojen mukaan Virossa sellaisia kaupan harjoittajia ei ole, joten emme käsittele aihetta tämän enempää, mutta tarvittaessa kerromme sinulle siitä mielellämme.

Edellä kuvattuun erityisjärjestelmään ja verkkokauppa-alustoihin liittyy yleensä vielä yksi heinäkuussa 2021 voimaan tuleva oleellinen lainmuutos. Nykyisten tietojen mukaan tämäkään muutos ei koske virolaisia yhtiöitä, mutta meidän tulee kertoa siitä sinulle, koska se heijastuu pian myös arvonlisäverolakiin:

·         verkkokauppa-alustasta tulee myös arvonlisäverotuksellinen linkki yhteisön ulkopuolisen tavaran myyjän ja EU:n kuluttajan välillä.

 

Verkkokauppa-alustat alkavat kerätä arvonlisäveroa harjoittaessaan yhteisön ulkopuolisen maan henkilöltä tavaraa ostavan ja EU:n kuluttajalle tavaraa myyvän yrityksen tehtävää. Tämän muutoksen vaikutus voi näkyä virolaiselle kuluttajalle hänen tehdessään ostoksia verkkoalustan kautta, mutta tämä muutos on todennäköisesti kuluttajalle epäoleellinen.

Onko muuta?

·         Palautetaanko epävarmasta saatavasta kannettu arvonlisävero?

 

Nykyisten tietojen mukaan lakiesitys, joka on tullut Riigikogussa toiseen käsittelyyn, sisältää myös muutoksen, jonka pitäisi antaa yhtiöille oikeuden pyytää valtiolta takaisin sellaisesta laskusta suoritettu arvonlisävero, joka on todettu epävarmaksi (hyvitysmahdollisuus puuttuu). Vaikka kyseessä on oikeus, joka johtuu arvonlisäverodirektiivistä ja jota on pohtinut myös unionin tuomioistuin, mitä todennäköisimmin Viro ei tee tätä muutosta tänä vuonna. Muutoksen voimaantulo tarkoittaisi valtiolle verotulojen sijaan lisää kuluja, joita nykyisessä koronakriisissä todennäköisesti ei haluta. Tältä osin meillä ei siis ole myönteisiä uutisia, mutta toteamme, että asiakkaamme voisivat olla tietoisia epävarman saatavan aiheesta ja odottaa lainsäätäjältä pitkään suunniteltua muutosta.

·         Enintään 22 euron arvoisten maahantuotujen lähetysten verottomuuden kumoaminen ja pienlähetysten (arvo enintään 150 euroa) tuontimenettelyjen helpottaminen

 

Heinäkuusta 2021 kolmannesta maasta tavaraa tilattaessa tulee muistaa, että kaikki maahan tuodut lähetykset kallistuvat virolaiselle kuluttajalle 20 prosentilla (verottomuuden 22 euron yläraja kumotaan). Tämä on virolaisten yrittäjien näkökulmasta oikeudenmukaista, mutta kuluttajille silti epämiellyttävää. Jotta kaikkia asianosaisia ei rasiteta liikaa, sallitaan nyt kaksi erityisjärjestelmää, joiden soveltaminen on vapaaehtoista:

  • tavaran vastaanottajalle tarkoitettu erityisjärjestelmä, jota käyttämällä lähettäjä varmistaa arvonlisäveron keräämisen ja sen suorittamisen kuluttajan asuinvaltiolle;
  • posti- ja lähettipalvelujen tarjoajille tarkoitettu erityisjärjestelmä, jota käyttämällä he varmistavat arvonlisäveron keräämisen ja sen suorittamisen valtiolle kuluttajan puolesta.

Miten loppukuluttaja näkee ja suorittaa lisätyn arvonlisäveron, riippuu siitä, millaista erityisjärjestelmää aletaan käyttää. Periaatteessa tämän prosessin tulisi vastaisuudessa olla loppukuluttajalle jatkuvasti sujuva ja melkein näkymätön.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä kirjanpitäjääsi tai Leinosen verotiimiin.

Recent Posts

kesäkuu 10, 2024

OLETKO TÄYTTÄNYT YHTIÖSI TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISTA KOSKEVAT VAATIMUKSET?

Viron voimassa olevan lainsäädännön mukaan tilinpäätöksen esittäminen on pakollista kaikille virolaisille kirjanpitovelvollisille yhtiöille, ja tilinpäätöksen on oltava laissa säädetyn mallin mukainen. Tilikausi on 12 kuukautta,…

Continue reading
joulukuu 6, 2023

Työntekijöiden lepoaika – tärkeää tietoa työnantajille 

Euroopan unionin tuomioistuin antoi 2.3.2023 asiassa C-477/21 tuomion, jolla on vaikutusta ennen kaikkea virolaisiin työnantajiin, joiden työntekijät tekevät työtä aikataulun mukaisesti. Tämä johtuu siitä, että…

Continue reading
tammikuu 11, 2023

YRITYSTOIMINTA VIROSSA

YRITYKSEN PERUSTAMINEN Ennen yrityksen perustamista Viroon on tärkeää valita sopiva yhtiömuoto. Viron kauppalait säätelevät liiketoimintaa ja yritysten perustamista Virossa. Viron kauppalakien mukaan maassa on viisi…

Continue reading