Muutos pitkäaikaisen rajat ylittävän palvelun ilmoittamisessa arvonlisäveroilmoituksessa

Aiemman säännöksen mukaan rajat ylittävää pitkäaikaista palvelua tarjottaessa liikevaihto katsottiin syntyneeksi tai palvelu katsottiin saaduksi palvelun tarjoamisen alkamisesta lukien seuraavan kalenterivuoden joulukuun 31. päivänä, ellei kyseisestä palvelusta ollut maksettu.

Tällaisia tilanteita esiintyy varmasti eniten annettujen lainojen tapauksessa. Usein osapuolet sopivat, että korko suoritetaan yhtenä eränä laina-ajan päättyessä parin vuoden kuluttua tai vielä pidemmän ajan kuluessa. Lainan korosta syntyy kyllä verotonta liikevaihtoa, mutta myös verottomasta liikevaihdosta tulee ilmoittaa verottajalle, koska veroton liikevaihto aiheuttaa yleensä veronmaksajalle arvonlisäveron vähentämisen yhteydessä tasasuhteen laskentavelvollisuuden, ellei kyseessä ole satunnainen rahoitustoimi. Vaikkei koron saaminen aiheutakaan todellista verovelvollisuutta, verottomasta liikevaihdosta tulee silti ilmoittaa oikea-aikaisesti.

KMS:n 11 §:n 4 momentin uuden version mukaan liikevaihto katsotaan syntyneeksi tai palvelu saaduksi kunkin kalenterivuoden lopussa eli kunkin vuoden joulukuun 31. päivänä. Näin ollen, jos palvelun tarjoaminen alkaa kalenterivuoden keskivaiheilla, ensimmäinen kausi, jolloin liikevaihto katsotaan syntyneeksi tai palvelu saaduksi, on saman vuoden joulukuun 31. päivä.

Muutoksen seurauksena veronmaksaja on velvollinen ilmoittamaan pitkäaikaisesta rajat ylittävästä palvelusta vähintään kerran vuodessa. Se onkin täysin loogista, koska myös vähennettävän arvonlisäveron suhde lasketaan uudelleen kerran vuodessa. Se tehdään vuosittain, vuoden viimeisessä arvonlisäveroilmoituksessa, joka esitetään viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 20. päivänä.

Muutos poistaa sen mahdollisuuden, että veronmaksajat siirtävät keskinäisellä sopimuksella mahdollisen vähennettävän arvonlisäveron uudelleenlaskennan seuraavalle vuodelle. Kun on kyse riittävän suurista rahamääristä, se voi tuoda mukanaan merkittäviä muutoksia vähennettävän arvonlisäveron suhteen laskentaan ja velvoittaa veronmaksajan palauttamaan osan vuoden aikana vähennetystä arvonlisäverosta.

Recent Posts

joulukuu 6, 2023

Työntekijöiden lepoaika – tärkeää tietoa työnantajille 

Euroopan unionin tuomioistuin antoi 2.3.2023 asiassa C-477/21 tuomion, jolla on vaikutusta ennen kaikkea virolaisiin työnantajiin, joiden työntekijät tekevät työtä aikataulun mukaisesti. Tämä johtuu siitä, että…

Continue reading
tammikuu 11, 2023

YRITYSTOIMINTA VIROSSA

YRITYKSEN PERUSTAMINEN Ennen yrityksen perustamista Viroon on tärkeää valita sopiva yhtiömuoto. Viron kauppalait säätelevät liiketoimintaa ja yritysten perustamista Virossa. Viron kauppalakien mukaan maassa on viisi…

Continue reading
joulukuu 22, 2022

LUONNOLLISEN HENKILÖN TULOVEROVAPAAN TULON MÄÄRÄN MUUTOS 01.01.2023 ALKAEN.

Vuosina 2018-2022 verovapaan tulon periaatetta sovellettiin luonnollisiin henkilöihin yhdenmukaisesti – kalenterivuodessa enintään 6000 euroa ja yhdessä kalenterikuukaudessa enintään 500 euroa. 1. tammikuuta 2023 voimaan tulee…

Continue reading