Accounting and consulting since 1989

Verokortti 2016

Vuosi on vaihtunut ja verohallinto on lähettänyt uudet verokortit kaikille yli 15-vuotiaille henkilöille. Vuoden 2015 verokortti on vielä voimassa tammikuun loppuun asti, mutta 1.2.2016 alkaen jokaisen tulee toimittaa uusi verokortti työnantajalleen. Tässä on sekä työntekijälle että -antajalle muistutus siitä miten verokorttiasiat hoidetaan.

Työntekijä


Jokaisen yli 15-vuotiaan henkilön tulisi saada vuoden 2016 verokortti tammikuun puoleenväliin mennessä. Tämä verokortti on voimassa helmikuun alusta lähtien, ja se tulisikin toimittaa työnantajalle mahdollisimman pian.

Uusi verokortti on yleensä sopiva sellaisenaan kuin se on toimitettu, mutta työntekijän on aina hyvä tarkistaa veroprosentin perusteena olevat tulot ja vähennykset.  Jos huomaat että verokortissa annetut tiedot eroavat merkittävästi todellisista arvoista, voit ilmoittaa muutoksista ja tulostaa muutosverokortin osoitteesta http://www.vero.fi/verokortti.

Työntekijän on kuitenkin hyvä pitää mielessä että muutoksia verokorttiin voi tehdä läpi vuoden. Joten jos verokortin tiedoissa on vain vähäistä eroa, olisi suotavaa siirtää muutoksen haku myöhempään ajankohtaan. Näin estät omalta osaltasi liiallisen ruuhkan muodostumisen verohallinnossa. Kannattaa myös pitää mielessä, että pienet vaihtelut palkassa eivät välttämättä vaikuta työntekijän veroprosenttiin minkä seurauksena muutoksen haku on turhaa.

Työntekijä tarvitsee seuraavat tiedot, muutosverokorttia varten:

1. Koko vuoden tulot arvioituna: Arvioi tulosi koko kalenterivuodelle ja erittele palkkatulot, eläkkeet ja etuudet. Erittely tulee tehdä siksi, että etuuksista ja eläkkeistä ei saa samanlaisia vähennyksiä kuin palkoista.

2. Vuoden alusta kertyneet tulot ja verot: Selvitä paljonko olet saanut tuloja vuoden alusta lähtien ja paljonko kyseisistä tuloista on pidätetty veroa. Tulotiedot tulee ilmoittaa Bruttona, eli summasta ei ole vähennetty veroja.

3. Tiedot tulevista vähennyksistä: Arvioi vähennyksesi, eli mm. matkakulut, asuntolainan korot sekä ammattiyhdistysten jäsenmaksut.

Työnantaja


Vuosi vaihtuu ja yrityksen työntekijät saavat uudet verokortit verohallinnolta. Työnantaja voi kuitenkin käyttää vuoden 2015 ennakkopidätystietoja tammikuun palkkojen laskennassa, ellei työntekijä itse toimita ja pyydä käytettävän uuden verokortin mukaisia ennakkopidätystietoja.

Ennakkoperintäasetusta on muutettu vuodelle 2016 siten, että työnantaja voi vastaanottaa työntekijän ennakkopidätystiedot sähköisesti Verohallinnolta. Tässä tilanteessa työntekijän ei tarvitse toimittaa uutta verokorttia työnantajalle. Lisää tietoa Verohallinnon sähköisistä palveluista täältä.

Muistilista asioista jotka työnantajan tulee ilmoittaa työntekijöille:

  1. Työnantaja on saanut ennakkopidätystiedot sähköisesti verohallinnolta.
  2. Miten työnantaja pyytää verokorttia työntekijältä, jos ei ole saanut ennakkopidätystietoja sähköisesti.
  3. Työnantaja käyttää automaattisesti päätoimen palkkatulon verokortin vaihtoehtoa A ennakkopidätyksessä.
  4. Jos työntekijä vaati vaihtoehdon B käyttöä, työnantajan tulee ilmoittaa miten hän haluaa tästä tiedon. Esimerkiksi. suullisesti, kirjeellä tai sähköpostilla.

Lue lisää Verohallinnon sivuilta.19.01.16


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

15

Mar

Ulkomaisen yrityksen edustaja voi asioida sähköisesti Finnish Authenticator...

24

Mar

Helpotukset yritysten toimintaan COVID-19 pandemian vuoksi

Take contact

Email again:
Services