Raamatupidamis- ja nõustamisteenuste pakkuja alates 1989. aastast

Ettevõtted pagevad Eestisse

Artiklis räägitakse, et ettevõtte tegevuse siirdamine Eestisse on kerge.  Bürokraatiat on Eestis vähem. Nii ettevõtte asutamine kui ka maksusüsteem on lihtsad ja selged. Ei ole vaja jahmerdada maksukaartide, muutuvate maksuprotsentide,  tegevuspiirkondade ja vastutajate määramisega jne.

EU-ga liitumise ja euro kasutuselevõtu järel on nüüd ettevõtete Eestisse  siirdumisele lisatõuke andnud Soomes plaanitavad maksumaadatused, mis ei soosi VKE ettevõtteid.

Samas on Eestis töötajate maksud kõigile samad, tulumaks 21 % ja lisaks tuleb tööandjal maksta 33 % sotsiaalmaksu, 1% suurune töötuskindlustus- ja 2 % suurune pensionimakse.
Eestis toetab ettevõtete maksustamine kasumit andvaid kasvavaid ettevõtteid. Hoiustatavalt ja uuesti investeeritavalt tulult  ei pea makse üldse maksma. 21%-line tulumaks tuleb  ettevõttel maksta alles dividendide väljamaksmisel.

Soomest Eestisse tuuakse näiteks toomist, IT -  ja põllumajandusettevõtteid, Eestist Soome siirduvad põhiliselt ehitus- ja teenindusettevõtted. Leinonen Eesti tegevjuht Tomi Bosnjak kommenteerib artiklis ka tendentsi, et Soome siiduvad paljud Eestis hästi toimivad ettevõtted, Soomest tullakse Eestisse kohati ka vaid katsetama.

Kui Eestisse siirduva ettevõtte ladu või osa töötajaid jääb Soome, siis jääb ka maksustamine Soome.
Kui kogu kasumit tootev ettevõte viiakse üle Eestisse ja äritegevus jätkub endisel moel, koguneb maksusoodustusi ka väiksematel ettevõtetel kümneid tuhandeid aastas.

Artikli võite leida   http://www.hs.fi/talous/Yritykset+karkaavat+Viroon/a1368242750540


13.05.13


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

9

Sep

Müügi-ja turunduskoordinaator - see on sinu võimalus!

11

Aug

Changes in the management team of Leinonen Estonia...

Võtke meiega ühendust

Email again:
Services