RAPPORT ANNUEL, JAHRESBERICHT VÕI MAJANDUSAASTA ARUANNE – OLULISED MUUDATUSED EESTI FILIAALIDELE

31.12.2021.a. jõustusid äriseadustikus (ÄS) ja raamatupidamise seaduses (RPS) sätted, millega mõnevõrra muudeti välismaa äriühingu filiaalide raamatupidamisega ja majandusaasta aruande esitamisega seonduvat. Muudatused on jõustunud selliselt, et need kohalduvad muudatustele järgnevale majandusaastale; s.o. majandusaastale, mis algab alates 01.01.2022 või hiljem. Seega muutuvad need sätted asjakohaseks valdavalt tuleval aastal, kui algab käimasoleva majandusaasta aruannete esitamise tähtaeg.

Äriregistrile esitatava majandusaasta aruande osas on tehtud järgnevaid olulisi muudatusi:

1) välismaa äriühingu majandusaasta aruande võib esitada ühes Euroopa Liidu ametlikus keeles (varasemalt pidi esitatav aruanne olema eesti keeles);

2) olukorras, kus välismaa äriühing ei ole kohustatud enda majandusaasta aruannet koostama ega avalikustama, tuleb koostada ja esitada majandusaasta aruanne filiaali enda kohta. Nimetatud filiaali  majandusaasta aruanne koostatakse vastavalt RPS muudatusele sarnaselt Eesti äriühingu majandusaasta aruandele;

3) filiaali enda aruande allkirjastab ja esitab filiaali juhataja;

4) välismaa äriühingu majandusaasta aruannet ei pea esitama Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi äriühingu filiaal, kui selle välismaa äriühingu majandusaasta aruanne on Euroopa Liidu äriregistrite sidestamise süsteemi kaudu kättesaadav.

Eeltoodust tulenevalt on mitmeid uuendusi, mida tasub aegsasti silmas pidada, kui filiaali majandusaastat lõpetama hakatakse. Samuti tasub märkida, et antud seadusemuudatused kehtivad üksnes äriregistrile esitatava aruande kohta ning ei ole seotud filiaali aruandlusega Eesti Maksu- ja Tolliametile, mida reguleerivad maksuseadused.

 

Recent Posts

jaanuar 11, 2023

ETTEVÕTLUS EESTIS

ETTEVÕTTE ASUTAMINE Enne äritegevuse alustamist Eestis, tuleb valida, milline juriidiline isik luua. Eesti Äriseadustik reguleerib riigisisest ettevõtte asutamist. Äriseadustiku kohaselt on juriidiliste isikute liike viis.…

Continue reading
detsember 22, 2022

FÜÜSILISE ISIKU TULUMAKSUVABA TULU SUURUSE MUUTUS ALATES 01.01.2023.

2018-2022. aastatel kehtis füüsilistele isikutele maksuvaba tulu põhimõte ühetaoliselt – kalendriaastas kuni 6000 eurot ja ühes kalendrikuus kuni 500 eurot. Alates 2023. aasta 1. jaanuarist…

Continue reading
november 24, 2022

LEINONEN OÜ NÕUSTAJATE HINNANGUL ON KOONDAMISED JA ÜHA KEERUKAMAD TÖÖSUHTED TOONUD VÄLJA TÜÜPVEAD, MIDA SAAB VÄLTIDA

Leinonen OÜ maksu- ja õigusnõustamise osakonna juht Enid Songisepp ja tegevjuht Pille Reiljan.Foto: Fotosioon Fotostuudio Artikkel ilmus Äripäevas 23.11.2022 Sel sügisel on võrreldes eelmise aastaga suurenenud koondamiste…

Continue reading