Accounting and consulting since 1989

Sosiaaliveron maksun vähimmäisvaatimus 2018.

Työnantaja maksaa työntekijästä tai virkamiehestä sosiaaliveroa yleensä yhden kuukauden palkka vastaavan määrän, ei kuitenkaan vähemmän kuin kuukausittaisen vähimmäismäärän. Se tarkoittaa sitä, että jos työntekijä ansaitsee alle kuukausittaisen määrän, maksaa työnantaja sosiaaliveroa silti kuukausittaisen määrän perusteella. Vähimmäismäärästä sosiaaliveron maksamisen tavoite on välttää sairausvakuutussuojan saamisen tilanteessa, jossa työntekijästä tai toimihenkilöstä ei makseta sosiaaliveroa. Vähimmäismäärästä ei tarvitse maksaa sosiaaliveroa, jos henkilö saa palkan lisäksi valtion eläkettä tai on osittain työkykyinen.

Useille työnantajan kanssa työ- tai palvelussuhteessa olevasta henkilöstä maksaa vähintään kuukausittaisesta vähimmäismäärästä1sosiaaliveroa se työnantaja, joka veronpidätyksessä laskee verovapaa tuloa tuloverolain (TuMS) 42 §:n 1 ja 2 kohdan mukaisesti. Toisin sanoen, vähintään kuukausittaisesta määrästä laskee sosiaaliveroa se työnantaja, jolle työntekijä on jättänyt hakemuksen verovapaan tulon laskemista varten. Jos työntekijä on jättänyt hakemuksen verovapaan tulon laskematta jättämistä tai 0 euron verran laskemista varten, on kiinnitettävä huomiota siihen, että jätetty on myös se hakemus, joka johtaa sosiaaliveron maksamiseen kuukausittaisesta määrästä. Jos henkilö työskentelee useille työnantajille eikä ole jättänyt yhdellekään työnantajalle hakemusta verovapaan tulon laskemista varten, peritään työnantajilta sosiaaliveroa varsinaisen maksun perusteella. Näin ollen on hakemuksen jättäminen verovapaan tulon laskemista varten työntekijän omien etujen mukaista.

TuMS:n 42 §:n 2 kohdan mukaan saa usealle työnantajalle työskentelevä henkilö jättää hakemuksen verovapaan tulon laskemista varten vain yhdelle työnantajalle, paitsi jos maksunsaaja saa verotettavaa tuloa myös Sosiaaliturvavirastolta. Jos maksunsaaja saa samanaikaisesti verotettavaa tuloa Sosiaaliturvavirastolta ja palkkatulon maksajalta, voi hän jättää hakemuksen verovapaan tulon laskemista varten molemmalle tuloveron pidätyksen suorittajalle. Siinä tapauksessa ei saa hakemuksiin merkitty tulo ylittää 500 euroa.

Jos verovapaa tuloa laskevalla työnantajalla on todiste henkilölle toisen työnantajan toimesta maksetusta palkkiosta, voi hän maksaa edellä mainitusta henkilöstä sosiaaliveroa kuukausittaisen määrän ja toisen työnantajan maksetun palkkion väliltä, kuitenkin vähintään sen määrän perusteella, jonka hän on henkilölle kuukaudelta maksanut. Henkilön on esitettävä seuraavan kuukauden viidenteen päivään mennessä verovapaa tuloa laskevalle työnantajalle uusi todiste palkkion saamisesta, jos toisen työnantajan maksetun palkkion määrä poikkeaa viimeksi esitettyyn todisteeseen merkitystä määrästä2.

Eli vähintään kuukausittaisesta määrästä peritään sosiaaliveroa siltä työnantajalta, jolle työntekijä on jättänyt hakemuksen verovapaan tulon laskemista varten.

1Sosiaaliverolain § 21 .

2Sosiaaliverolain 2 §:n 2²momentti.


06.07.18


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

15

Aug

MIKSI KIRJANPITÄJÄ KYSYY SITÄ - KIRJANPITÄJÄT JA RAHANPESUN...

13

Jun

Henkilöstövirkailija ei lomaile kesällä, eli millaisen työmäärän 1....

Take contact

Email again:
Services