Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Juridiskie pakalpojumi

Noteiktos birojos piedāvājam juridiskos pakalpojumus, ko sniedz mūsu pieredzējušie komandas locekļi. Citos birojos sadarbojamies ar īpaši atlasītu vietējo speciālistu tīklu, kas jums palīdzēs jebkādu juridisku problēmu gadījumā. Jūs esat drošās rokās.

Leinonen sniedz plašu juridisko pakalpoju klāstu Jūsu uzņēmējdarbības atbalstam. Mēs piedāvājam ikdienas juridisko atbalstu, kā arī konsultācijas sarežģītās nestandarta situācijās.

Leinonen pārstāv klientu intereses darījumu slēgšanā, strīdu risināšanā un citos juridiskos procesos gan starp privātpersonām, gan attiecībās ar valsts pārvaldes iestādēm.

Mūsu galvenās specializācijas nozares:

Komerctiesības

Juridiskais atbalsts uzņēmumu dibināšanā, nepieciešamo uzņēmuma izmaiņu vadība un dalībnieku savstarpējo attiecību sakārtošana. Palīdzība uzņēmu reorganizācijas procesos (apvienošana, sadalīšana, pārveidošana), darījumos ar uzņēmuma kapitāla daļām, kā arī saimnieciskās darbības apturēšanā un likvidācijas procesā.

Darba tiesības

Nodrošinām juridisko atbalstu darba tiesisko attiecību nodibināšanā un izbeigšanā, nodarbinātības iekšējo dokumentu sagatavošanā un klienta interešu pārstāvību darba strīdos, tajā skaitā tiesas procesos.

Saistību tiesības

Piedāvājam dažāda veida civiltiesisku līgumu sagatavošanu (pirkuma, pakalpojumu, piegādes, aizdevuma, patapinājuma, nomas, īres, pilnvarojuma, u.c.), juridisko atbalstu tiesisko attiecību nodibināšanā un izbeigšanā, spēkā esošu tiesisko attiecību risku izvērtēšanā un strīdu risināšanā.

Maksātnespēja un parādu atgūšana

Konsultējam klientus ar maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesiem saistītos jautājumos, veicam kreditoru un debitoru nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu (maksātnespējas procesa pieteikums, kreditora prasījums, tiesiskās aizsardzības procesa plāns, u.c.).

Konsultējam par piemērotākā parāda atgūšanas veida izvēli, veicam parāda atgūšanas pirmstiesas dokumentu sagatavošanu un pārstāvību parāda piedziņas tiesvedībās.

Administratīvais process

Pārstāvam klientus attiecībās ar valsts pārvaldes iestādēm, nodrošinām juridisko palīdzību administratīvajā procesā iestādē un tiesā. Sniedzam atbalstu komunikācijā ar valsts pārvaldes iestādēm, kā arī nepieciešamības gadījumā pārstāvam valsts pārvaldes iestāžu faktiskās rīcības un izdoto administratīvo aktu, tajā skaitā piemēroto sodu, apstrīdēšanā.

Darījumi ar nekustamo īpašumu

Nodrošinām atbalstu darījumos ar nekustamo īpašumu. Veicam nepieciešamās pirkuma - pārdošanas dokumentācijas sagatavošanu, nodrošinājumu un apgrūtinājumu izvērtēšanu, tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pārstāvību strīdu risināšanā, kā arī konsultējam jautājumos, kas saistīti ar nekustamo īpašumu nomas tiesībām.

Strīdu risināšana

Konsultējam klientus par iespējamām un piemērotākajām strīdu risināšanas iespējām, kā arī pārstāvam strīdu risināšanā tiesā un pielietojot alternatīvās strīdu risināšanas metodes, tajā skaitā mediācijā un šķīrējtiesās. Piedāvājam pārstāvību strīdu risināšanā ar valsts pārvaldes iestādēm, tajā skaitā ar nodokļiem saistītos strīdos.

Migrācija

Mūsu juristi sniedz konsultācijas saistībā ar Imigrācijas likumu, ceļošanu un uzturēšanos, kā arī var palīdzēt Jums saistībā ar uzturēšanās atļaujas saņemšanu.

Datu aizsardzība

Mēs sniedzam klientiem konsultācijas datu aizsardzības jautājumos, veicam datu auditus, pārstāvam attiecībās ar Datu valsts inspekciju, kā arī konsultējam par Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) noteikumiem un piemērošanu.

Mūsu juristu komanda ir ieguvusi plašu profesionālo pieredzi, strādājot starptautiskos advokātu birojos, kā arī publiskajā sektorā. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja mūsu palīdzība var būt Jums noderīga!

Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

9

Sep

JAUNI PASĀKUMI DARBINIEKU AIZSARDZĪBAI UN DARBA UN PRIVĀTĀS...

15

Jun

Atbalsts uzņēmumiem, kuri cieš no Krievijas militārās agresijas...

Sazināties ar mums

Email again:
Services