Инициативно външно възлагане за фирми в България

Предлагаме помощ за тези, които се надяват да стартират самостоятелно дружество или дъщерно дружество в България. Нашите услуги по счетоводството, управлението на ведомост „Заплати“ и други ключови услуги позволяват на предприемачи и фирми да избягват обичайните затруднения, очакващи тези, които искат да се занимават с трансгранична търговия.

I'm Seppo Hämäläinen

Leinonen Group CEO

I have been CEO of Leinonen Group since 2016 and it is my pleasure to lead a company with such a dedicated team. Leinonen Group has been showing stable growth since the founding date 31 years ago, now we are offering our services in 12 countries, serve 1200+ clients and employ over 230 employees. In this message I would like to point out the four cornerstones that enable our success: great employee experience, superior client experience, solid production and long run focus.

We are here to stay. That´s why we are building lasting solutions and thinking always not only the next step, but also what will follow after that; we constantly invest to improve our everyday performance; we pay special attention on finding the right people to work with us; we strive to ensure that our clients receive all the help and advice needed. Our aim is for our client to acknowledge that working with Leinonen is easy and profitable.

За нас

Ние бяхме пионери във външното възлагане на ключови бизнес процеси в Източна Европа, включително България. Специалистите в нашия български офис са висококвалифицирани и са избрани от нас поради тяхната печеливша комбинация от експертни умения и силна ангажираност с цялостния успех на нашите клиенти.

Те разбират предизвикателствата, създадени от трансграничната търговия и в рамките на ЕС, и извън него, и ще бъдат до Вас във всеки етап от процеса. Когато решите да възложите потенциално проблемни процеси като счетоводство и ведомост „Заплати“  на Лейнонен, Вие в голяма степен подобрявате стабилността на Вашето предприятие.

Често пъти, когато фирмите не успяват да просперират на чуждестранен пазар, причината за това е, че се оплитат в тънките детайли на местните счетоводни регулации и непознати трудовоправни практики. В Лейнонен нашата цел е осигурим, че това не се случва на нашите клиенти.

Бърз поглед към Лейнонен

Всяка една от нашите бизнес услуги е проектирана да даде възможност за делови успех на нашите клиенти. Нашите местни експертни умения са безценен ресурс, позволяващ на собствениците на фирми да опростят и подобрят своите дейност, като същевременно избягват чести грешки, които мога да подкопаят усилията им.

Прозрачността и отчетността са в сърцевината на всичко, което правим. Винаги действаме в интерес на клиента и никога не участваме в неетично поведение, което може да навреди на клиента в дългосрочен план. Също така, имате сигурността, че цялата работа, извършвана от служителите на Лейнонен, спазва местните стандарти и че личните данни на Вашата фирма ще останат поверителни.

15

офиси

30+

години в бизнеса

1500+

доволни клиента

13

държави
работим в

ЦЕННОСТИТЕ НА LEINONEN

Високи етични стандарти

За нас спазването на закона, нормативните разпоредби и всички сключени договори е от изключително голямо значение. Ние винаги си сътрудничим с физически лица и организации, които спазват същите принципи.

Надеждност

Фокус върху клиентите

Стремеж към усъвършенстване

Невероятен екип

What are customers saying

„“

test,

Свържете се

За да научите повече за Лейнонен и как можем да помогнем на Вашето предприятие в България, свържете се с нас, като използвате формуляра за контакт на нашия уебсайт. Наш опитен служител своевременно ще се свърже с Вас.

    Търсите услуга в друга държава?