Корпоративен данък за 2014 г.

Годишни данъчни декларации са задължени да подават всички местни юридически лица – ООД, ЕООД, АД, събирателни и командитни дружества, както и чуждуестранни фирми, които имат място на стопанска дейност в България. Декларация по чл.92 от ЗКПО са длъжни да подадат и юридически лица с нестопанска цел – фондации, сдружения и др, ако са осъществявали стопанска дейност през изминалата година. Годишната данъчна декларация се подава дори и от фирми, които не са осъществявали дейност и не са отчели приходи или разходи. В този случай се подава съкратен образец .

Важно! За неподадена декларация в срок законът предвижда санкция от 500 лв до 1000 лв., а при повторно нарушение санкцията се удвоява.

Recent Posts

януари 11, 2023

БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТРИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВО Преди да предприемете стопанска дейност в България, е необходимо да изберете тип на юридическото лице. Търговският закон урежда и регулира търговските предприятия.…

Continue reading
март 16, 2022

Значително повишаване на праговете за социално осигуряване

На 7.03.2022 г. НАП публикува нови прагове на осигурителния доход. Минималната месечна работна заплата в момента е 650 лв. – за периода от 1 януари…

Continue reading
ноември 7, 2017

СЕМИНАР: Осигурителни права при командироване на служители

Leinonen Bulgaria има удоволствието да Ви покани на безплатен Семинар, на който ще бъдат дискутирани теми от практиката при краткосрочното и дългосрочно командироване на наети…

Continue reading