Автоматичен обмен на информация между данъчните администрации в ЕС

За реализиране целите на автоматичния обмен, фирмите ще подават информация за размера на някои доходи на чуждестранни физически и юридически лица през 2014г. Информацията  ще се предоставя на данъчната администрация на държавата на получателя на дохода.

Като начало на деклариране подлежат  следните доходи с получател чуждестранно лице, установено в друга държава-членка на ЕС:

–              От трудови правоотношения – реализирани от физически лица

–              Доходите от управление и контрол – реализирани от физически и юридически лица

–              Доходите от наем – реализирани от физически и юридически лица

–              Пенсионните фондове ще подават информация за изплатените пенсии

–              Застрахователните дружества – за застрахователните  обезщетения

–              Агенцията по вписванията ще подава информация за налична собственост и/или доходи от продажба на недвижимо имущество от чуждестранни лица

Тенденцията е обхватът да се разширява и с други видове доход.

Скорошни публикации

ноември 30, 2023

Leinonen Bulgaria празнува 25та  годишнина на БЪЛГАРСКИ ФОРУМ НА БИЗНЕС ЛИДЕРИТЕ

Като член на Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ), Лейнонен България участва в церемонията по честването на 25-ата годишнина на Форума на 21 ноември 2023…

Продължавайте да четете
ноември 28, 2023

Данъчното облекчение за родители на деца, ненавършили пълнолетие за 2023

Намаляването на данъчната основа за родители, които отговарят на условията за данъчно облекчение за деца за 2023 и сумите, които родителите могат да получат е…

Продължавайте да четете
октомври 26, 2023

Лейнонен България стана член на Българският форум на бизнес лидерите

На нарочна церемония на 26 септември 2023 г. беше връчен и почетен плакет за членство на Лейнонен България в Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ)…

Продължавайте да четете