Автоматичен обмен на информация между данъчните администрации в ЕС

За реализиране целите на автоматичния обмен, фирмите ще подават информация за размера на някои доходи на чуждестранни физически и юридически лица през 2014г. Информацията  ще се предоставя на данъчната администрация на държавата на получателя на дохода.

Като начало на деклариране подлежат  следните доходи с получател чуждестранно лице, установено в друга държава-членка на ЕС:

–              От трудови правоотношения – реализирани от физически лица

–              Доходите от управление и контрол – реализирани от физически и юридически лица

–              Доходите от наем – реализирани от физически и юридически лица

–              Пенсионните фондове ще подават информация за изплатените пенсии

–              Застрахователните дружества – за застрахователните  обезщетения

–              Агенцията по вписванията ще подава информация за налична собственост и/или доходи от продажба на недвижимо имущество от чуждестранни лица

Тенденцията е обхватът да се разширява и с други видове доход.

Recent Posts

януари 11, 2023

БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТРИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВО Преди да предприемете стопанска дейност в България, е необходимо да изберете тип на юридическото лице. Търговският закон урежда и регулира търговските предприятия.…

Continue reading
март 16, 2022

Значително повишаване на праговете за социално осигуряване

На 7.03.2022 г. НАП публикува нови прагове на осигурителния доход. Минималната месечна работна заплата в момента е 650 лв. – за периода от 1 януари…

Continue reading
ноември 7, 2017

СЕМИНАР: Осигурителни права при командироване на служители

Leinonen Bulgaria има удоволствието да Ви покани на безплатен Семинар, на който ще бъдат дискутирани теми от практиката при краткосрочното и дългосрочно командироване на наети…

Continue reading