E-komercijas PVN piemērošanas izmaiņas atliktas līdz 2021.gada jūlijam

2021.gada 1.janvārī bija jāstājas spēkā būtiskām izmaiņām PVN piemērošanā e-komercijas darījumiem. Likumdevējs jau ir izstrādājis atbilstošus grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likuma normās[1]. Tomēr 2020.gada 8.maijā dēļ Covid-19 Eiropas Komisija ierosināja atlikt plānoto normu ieviešanu līdz 2021.gada 1.jūlijam, lai ES valstīm un e-komersantiem atvēlētu vairāk laika, lai sagatavotos nepieciešamām izmaiņām.

Izmaiņu mērķis ir modernizēt un vienkāršot PVN nosacījumus e-komersantiem, kuri starpvalstu ietvaros internetā pārdot preces un/vai pakalpojumus galapatērētājiem un nodrošināt, ka PVN par šiem darījumiem tiek samaksāts ES dalībvalstī, kurā atrodas klients.

Proti, pašreiz PVN īpašais režīms (Mini One Stop Shop (MOSS)/Mini vienas pieturvietas aģentūra) ir piemērojams tikai elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtākajiem pakalpojumiem, kurus sniedz privātpersonām. Līdz ar izmaiņu ieviešanu Mini vienas pieturvietas aģentūras (MOSS) režīms tiek nomainīts uz Vienas pieturvietas aģentūras (OSS) režīmu un tā piemērošana tiek paplašināta attiecinot to arī uz sekojošiem darījumiem:

  • visa veida pārrobežu pakalpojumiem, kurus sniedz galapatērētājam ES teritorijā;
  • ES teritorijas ietvaros veiktajām tālākpārdošanas (jeb distances) preču piegādēm;
  • no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importēto preču tālākpārdošanu sūtījumiem, kuru vērtība nepārsniedz EUR 150.
Izmantojot Vienas pieturvietas aģentūras režīmu, e-komersantam vairs nebūs jāreģistrējas kā PVN maksātājam katrā ES valstī, kur tas privātpersonai pārdod preces vai sniedz pakalpojumus. Tā vietā e-komersants varēs reģistrēties kā PVN maksātājs, iesniegt vienotu PVN deklarāciju un veikt PVN maksājumus tikai vienā ES valstī.

Piemēram, pašreiz e-komersants, kurš internetā tirgo preces, sasniedzot vai pārsniedzot attiecīgā ES valstī noteikto distances preču piegādes slieksni, kas ir robežās no EUR 35’000 līdz EUR 100’000, ir reģistrējies kā PVN maksātājs katrā ES dalībvalstī, kurā šis slieksnis ir sasniegts. Vienas pieturvietas aģentūras (OSS) režīma ietvaros komersants varēs reģistrēties tikai vienā ES dalībvalstī un tajā deklarēt visas ES teritorijā veiktās preču piegādes.

Līdz ar to, e-komersantiem jau laicīgi būtu ieteicams izvērtēt vai un kā šīs izmaiņas ietekmēs to saimniecisko darbību.

[1] https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/0/2C332AF2B045D90DC225859E001F86FE?OpenDocument

Nesen publicētie raksti

februārī 8, 2024

Kā pareizi definēt darba algu līgumā? 

Darba līgums slēdzams rakstveidā pirms darba uzsākšanas.  Darba līgumā jāuzrāda darba samaksas apmēru un izmaksas laiku. Informāciju par darba samaksu var aizstāt ar norādi uz…

Turpināt lasīt
decembrī 12, 2023 -

Darba plūsma un procesu optimizācija

Grāmatvedība strauji attīstās kopā ar tehnoloģiju izaugsmi. Uzņēmumi, kas joprojām lieto vecās sistēmas un manuālas metodes, piemēram, papīra rēķinus vai tabulas datu apstrādei, riskē atpalikt…

Turpināt lasīt
novembrī 22, 2023

Finanšu pārskati ārvalstu filiālēm un pārstāvniecībām Latvijā: Prasības un termiņi.

”Grāmatvedības likums” attiecas arī uz ārvalstu komersantu filiālēm un nerezidentu (ārvalstu komersantu) pastāvīgajām pārstāvniecībām Latvijā, un šī likuma 18.pantā teikts, ka par katru pārskata gadu sagatavo gada pārskatu,…

Turpināt lasīt