E-komercijas PVN piemērošanas izmaiņas atliktas līdz 2021.gada jūlijam

2021.gada 1.janvārī bija jāstājas spēkā būtiskām izmaiņām PVN piemērošanā e-komercijas darījumiem. Likumdevējs jau ir izstrādājis atbilstošus grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likuma normās[1]. Tomēr 2020.gada 8.maijā dēļ Covid-19 Eiropas Komisija ierosināja atlikt plānoto normu ieviešanu līdz 2021.gada 1.jūlijam, lai ES valstīm un e-komersantiem atvēlētu vairāk laika, lai sagatavotos nepieciešamām izmaiņām.

Izmaiņu mērķis ir modernizēt un vienkāršot PVN nosacījumus e-komersantiem, kuri starpvalstu ietvaros internetā pārdot preces un/vai pakalpojumus galapatērētājiem un nodrošināt, ka PVN par šiem darījumiem tiek samaksāts ES dalībvalstī, kurā atrodas klients.

Proti, pašreiz PVN īpašais režīms (Mini One Stop Shop (MOSS)/Mini vienas pieturvietas aģentūra) ir piemērojams tikai elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtākajiem pakalpojumiem, kurus sniedz privātpersonām. Līdz ar izmaiņu ieviešanu Mini vienas pieturvietas aģentūras (MOSS) režīms tiek nomainīts uz Vienas pieturvietas aģentūras (OSS) režīmu un tā piemērošana tiek paplašināta attiecinot to arī uz sekojošiem darījumiem:

  • visa veida pārrobežu pakalpojumiem, kurus sniedz galapatērētājam ES teritorijā;
  • ES teritorijas ietvaros veiktajām tālākpārdošanas (jeb distances) preču piegādēm;
  • no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importēto preču tālākpārdošanu sūtījumiem, kuru vērtība nepārsniedz EUR 150.
Izmantojot Vienas pieturvietas aģentūras režīmu, e-komersantam vairs nebūs jāreģistrējas kā PVN maksātājam katrā ES valstī, kur tas privātpersonai pārdod preces vai sniedz pakalpojumus. Tā vietā e-komersants varēs reģistrēties kā PVN maksātājs, iesniegt vienotu PVN deklarāciju un veikt PVN maksājumus tikai vienā ES valstī.

Piemēram, pašreiz e-komersants, kurš internetā tirgo preces, sasniedzot vai pārsniedzot attiecīgā ES valstī noteikto distances preču piegādes slieksni, kas ir robežās no EUR 35’000 līdz EUR 100’000, ir reģistrējies kā PVN maksātājs katrā ES dalībvalstī, kurā šis slieksnis ir sasniegts. Vienas pieturvietas aģentūras (OSS) režīma ietvaros komersants varēs reģistrēties tikai vienā ES dalībvalstī un tajā deklarēt visas ES teritorijā veiktās preču piegādes.

Līdz ar to, e-komersantiem jau laicīgi būtu ieteicams izvērtēt vai un kā šīs izmaiņas ietekmēs to saimniecisko darbību.

[1] https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/0/2C332AF2B045D90DC225859E001F86FE?OpenDocument

Recent Posts

martā 2, 2023

Atbalsta programmas uzņēmējdarbības digitalizācijai

Šī gada 22. februārī tika atklātas pirmās trīs Atveseļošanas fonda atbalsta programmas uzņēmējiem: “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei”, kuras mērķis ir veicināt…

Continue reading
janvārī 11, 2023

ATBALSTS UZŅĒMUMIEM KARA RADĪTO SEKU MAZINĀŠANAI

Jau vairāk kā mēnesi uzņēmējiem atvērta pieteikšanās valsts atbalsta programmām, kas izveidotas ar mērķi mazināt Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku. Atbalsta…

Continue reading
janvārī 11, 2023

BIZNESS LATVIJĀ

UZŅĒMUMA DIBINĀŠANA Latvijā atbilstoši Komerclikumam pastāv vairākas komercdarbības formas. Populārākās no tām: sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ārvalstu sabiedrības filiāle, pastāvīgā pārstāvniecība. Katrai formai ir savi…

Continue reading