Stāsies spēkā pienākums ārvalstu komersantu filiālēm, pārstāvniecībām un pastāvīgajām pārstāvniecībām paziņot par to patiesā labuma guvējiem

Ar 2020.gada 1.jūliju stāsies spēkā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktās prasības, kas paredz plašākam subjektu lokam paziņot informāciju par to patiesā labuma guvējiem (turpmāk – PLG). Minētais pienākums attieksies uz šādiem ārvalstu subjektiem:

1.       ārvalstu komersantu filiāles, kas reģistrētas (vai tiks reģistrētas) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk – Uzņēmumu reģistra) vestajā reģistrā;

2.       ārvalstu komersantu pārstāvniecības, kas reģistrētas (vai tiks reģistrētas) Uzņēmumu reģistra vestajā reģistrā;

3.       ārvalstu komersantu pastāvīgās pārstāvniecības, kas reģistrētas (vai tiks reģistrētas) Latvijas Republikas Valsts ieņēmuma dienesta (turpmāk – VID) nodokļu maksātāju reģistrā.

Minētais nozīmē, ka informācija par PLG jāpaziņo būs tiem minētajiem ārvalstu subjektiem, kuri jau uz 2020.gada 1.jūliju ir reģistrēti Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros vai VID nodokļu maksātāju reģistrā. Minētajiem ārvalstu subjektiem informācija par PLG jāpaziņo līdz 2021.gada 1.janvārim. Ja ārvalstu subjekts nebūs paziņojis par PLG līdz 2021.gada 1.janvārim, tad Uzņēmumu reģistrs vai VID ārvalstu subjektu izslēgts no attiecīgā reģistra, kurā tas ir reģistrēts.

Tā pat šis pienākums paziņot par PLG attieksies arī uz tiem ārvalstu komersantiem, kuri pēc 2020.gada 1.jūlija vēlēsies reģistrēt Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros filiāli vai pārstāvniecību, vai vēlēsies reģistrēt pastāvīgo pārstāvniecību VID nodokļu maksātāju reģistrā.

Ārvalstu komersantu filiālēm un pārstāvniecībām, kas reģistrētas vai tiks reģistrētas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros informācija par PLG būs jāpaziņo Uzņēmumu reģistram. Savukārt ārvalstu komersantu pastāvīgajām pārstāvniecībām, kas reģistrētas vai tiks reģistrētas VID nodokļu maksātāju reģistrā informācija par PLG būs jāpaziņo VID.

Leinonen rekomendē visiem minētajiem ārvalstu subjektiem laicīgi izpildīt PLG paziņošanas pienākumu, lai Jūsu bizness varētu netraucēti turpināt attīstību Latvijā. Leinonen juristu komanda labprāt Jums palīdzēs sagatavot dokumentus, kas nepieciešami PLG reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā vai VID. Par PLG reģistrāciju un citiem jautājumiem, kas saistīti ar gaidāmajām izmaiņām, aicinām Jūs sazināties ar Leinonen Latvija juristu komandu.

Recent Posts

martā 2, 2023

Atbalsta programmas uzņēmējdarbības digitalizācijai

Šī gada 22. februārī tika atklātas pirmās trīs Atveseļošanas fonda atbalsta programmas uzņēmējiem: “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei”, kuras mērķis ir veicināt…

Continue reading
janvārī 11, 2023

ATBALSTS UZŅĒMUMIEM KARA RADĪTO SEKU MAZINĀŠANAI

Jau vairāk kā mēnesi uzņēmējiem atvērta pieteikšanās valsts atbalsta programmām, kas izveidotas ar mērķi mazināt Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku. Atbalsta…

Continue reading
janvārī 11, 2023

BIZNESS LATVIJĀ

UZŅĒMUMA DIBINĀŠANA Latvijā atbilstoši Komerclikumam pastāv vairākas komercdarbības formas. Populārākās no tām: sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ārvalstu sabiedrības filiāle, pastāvīgā pārstāvniecība. Katrai formai ir savi…

Continue reading