Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Prievolė gyventojams deklaruoti grynais pinigais gautas dovanas ir paskolas

Informacija Valstybinei Mokesčių Inspekcijai (toliau VMI) turi būti teikiama, jeigu atitinkamos visos 5 sąlygos:

1. gautos iš nuolatinių Lietuvos gyventojų, užsienio fizinių asmenų arba užsienio juridinių asmenų;
2. pačiam mokesčių mokėtojui nebuvo privaloma šaltinių deklaruoti Metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje, Metinėje gyventojo (šeimos) turto deklaracijoje, Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešime apie sudarytus sandorius arba Privačių interesų deklaracijoje;
3. paskolos ir / ar dovanos yra panaudotos (arba numatoma panaudoti) turtui, kurio įsigijimo vertė viršija 15 000 eurų (iki 2014-12-31 – 50 000 litų), įsigyti nuo 2011 m. sausio 1 d.;
4. sandoriai nėra notarinės formos;
5. paskolos ir dovanos yra gautos grynaisiais pinigais.


25.02.16


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

18

Aug

Apribojimų pokyčiai Lietuvoje

26

Jul

Komandiruočių koeficiento padidinimas pripažintas neteisėtu

Susisiekite su mumis

Email again:
Services