Sugriežtinti reikalavimai virtualių valiutų paslaugų tiekėjams

2022 m. birželio 30 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 9, 25 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 25-3 straipsniu įstatymas. Pakeitimais yra sugriežtinti reikalavimai virtualiųjų valiutų keityklos operatorių ir (ar) depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių (toliau- Virtualių valiutų paslaugų tiekėjai) veikla ir siekiama didinti segmento skaidrumą bei stiprinti įvairių rizikų valdymą.

Žemiau yra išvardinti pakeitimai, kurie įsigalioja nurodytomis datomis.

Įsigalioja nuo 2022 m. lapkričio 1 d.:

  1. virtualių valiutų paslaugų tiekėjams (uždarosioms akcinėms bendrovėms ar akcinės bendrovėms) minimalus įstatinis kapitalas yra didinamas iki 125 000 eurų (šiuo metu galioja 2500 eurų įstatinio kapitalo reikalavimas). Be to, virtualių valiutų paslaugų tiekėjai, iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos pradėję vykdyti ir po šio įstatymo įsigaliojimo dienos toliau ketinantys vykdyti veiklą, kurių įstatinis kapitalas nesiekia pakeitimais nustatytos 125 000 eurų vertės privalo ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui dokumentus, reikalingus įstatiniam kapitalui įregistruoti; 

  • vadovaujantiems darbuotojams draudžiama dirbti daugiau nei vienoje virtualių valiutų paslaugų tiekėjų bendrovėje nebent keli tokie subjektai priklauso tai pačiai įmonių grupei;
  • nustatoma, jog pagrindinė virtualaus turto paslaugų teikėjo veikla turi būti vykdoma Lietuvoje. Virtualaus turto paslaugų teikėjas negali vykdyti pagrindinės veiklos ir teikti paslaugų kitoje valstybėje, o Lietuvoje atlikti tik tokio subjekto veiklos pobūdžiui nereikšmingas funkcijas ar paslaugas arba iš viso nevykdyti veiklos Lietuvoje;
  •  virtualių valiutų paslaugų tiekėjai privalo turėti vyresnįjį vadovą, kuris būtų nuolatinis Lietuvos gyventojas, kaip jis suprantamas pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą;
  • virtualių valiutų paslaugų tiekėjų valdymo, priežiūros organų nariu, naudos gavėju gali būti tik nepriekaištingos reputacijos fiziniai asmenys.

 Įsigalioja nuo 2023 m. vasario 1 d.:

  • Juridinių asmenų registro tvarkytojas tvarko Virtualių valiutų paslaugų tiekėjų Lietuvos Respublikoje įsteigtų juridinių asmenų ir Europos Sąjungos valstybės narės ar užsienio valstybės juridinio asmens filialų sąrašus ir juos skelbia savo interneto svetainėje;
  1.  nustatoma, jog Virtualaus turto paslaugų teikėjas privalo imtis priemonių ir nustatyti bei patikrinti kliento ir naudos gavėjo tapatybę prieš atlikdami virtualiosios valiutos keitimo operacijas ar sandorius virtualiąja valiuta lėšomis, kurių suma lygi arba viršija 700 eurų (iki 2023 m. vasario 1 d. 1 000 eurų) ar ją atitinkančią sumą užsienio ar virtualiąja valiuta, arba prieš įnešdami į depozitinę virtualiųjų valiutų piniginę arba iš jos išimdami virtualiąją valiutą, kurios suma lygi arba viršija 700 eurų (iki 2023 m. vasario 1 d. 1 000 eurų) arba ją atitinkančią sumą užsienio ar virtualiąja valiuta, nesvarbu, ar sandoris sudaromas atliekant vieną ar kelias tarpusavyje susijusias operacijas (virtualiosios valiutos vertė nustatoma piniginės operacijos atlikimo ar sandorio sudarymo momentu), išskyrus atvejus, kai kliento ir naudos gavėjo tapatybė jau yra nustatyta.

Įsigalioja nuo 2025 m. sausio 1 d.:

  1. virtualaus turto paslaugų teikėjas, siekdamas nustatyti įtartinas pinigines operacijas ar sandorius ir prireikus imtis priemonių, atlikdami virtualiosios valiutos keitimo, pervedimo ar kitokią operaciją, privalo rinkti, saugoti ir perduoti operacijos gavėjo virtualiųjų valiutų keityklos operatoriui, depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriui arba finansų įstaigai informaciją apie operacijos iniciatorių – fizinį asmenį ar juridinį asmenį ir informaciją apie operacijos gavėją – fizinį asmenį ar juridinį asmenį.

Jei turite papildomų klausimų ar komentarų, prašome kreiptis į mūsų mokesčių padalinį

lithuania.tax@leinonen.eu

Naujausi įrašai

birželio 25, 2024

„Leinonen“ įmonėms Baltijos šalyse teiks paslaugas „vieno langelio“ principu

Atsižvelgdama į Baltijos šalyse verslą plečiančių įmonių poreikius, finansų apskaitos ir verslo konsultacijų bendrovė „Leinonen“ nuo šiol teiks paslaugas „vieno langelio“ principu Lietuvoje, Latvijoje ir…

Skaityti toliau
birželio 2, 2024

Dividendų paskyrimas, išmokėjimas ir apmokestinimas Lietuvoje

Dividendas – akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Visuotinis akcininkų susirinkimas, per keturis mėnesius nuo bendrovės finansinių metų pabaigos,…

Skaityti toliau
kovo 22, 2024

Dažniausiai pasitaikančios PVM klaidos ir kaip jų išvengti

Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – tai mokestis, taikomas prekėms ir paslaugoms visose ES šalyse. Visos ES šalys šio mokesčio tarifus nustato savarankiškai, tačiau PVM Direktyvoje…

Skaityti toliau