Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMAS: PRIVALOMA SEKTI VISŲ DARBUOTOJŲ DARBO LAIKO APSKAITĄ

2019 metų gegužės 14 d. buvo priimtas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau - ESTT) sprendimas byloje Nr. C-55/18, kuriuo įtvirtinama darbdavių pareiga sekti visų darbuotojų kasdienio darbo laiko trukmę, įvedant atitinkamą kontrolės sistemą.


Konstatuojama, kad valstybių teisės aktai, kurie nenumato darbdavių pareigos įdiegti kiekvieno darbuotojo darbo laiko apskaičiavimo sistemos, yra draudžiami.


ESTT sprendimą grindžia tokiais esminiais argumentais:

·     nesant visų darbuotojų darbo laikos trukmės kontrolės sistemos, neįmanoma objektyviai ir patikimai nustatyti nei darbuotojo darbo valandų skaičiaus ir jų išdėstymo laike, nei darbo valandų, viršijančių įprastą darbo trukmę (viršvalandžių), skaičiaus;

·     vien tik viršvalandžių apskaičiavimas negarantuoja, kad nebuvo viršyta maksimali savaitės darbo laiko trukmė bei neužtikrina, kad buvo paisyta minimalaus kasdienio ir savaitės poilsio laiko reikalavimų.

Daugiau informacijos apie aptariamą sprendimą galite rasti žemiau:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=74308364DD457B621E114DADADDE3A6A?text=&docid=214043&pageIndex=0&doclang=LT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5967439


REGLAMENTAVIMAS LIETUVOJE IR REKOMENDACIJOS DARBDAVIAMS


Lietuvos Respublikoje pareiga vesti darbo laiko apskaitą yra įtvirtinta Darbo kodekso 120 straipsnyje. Pagal galiojančias nuostatas, darbdavys neprivalo tvarkyti darbo laiko apskaitos darbuotojų, kurių darbo dienos trukmė ir darbo dienų per savaitę skaičius nekinta.


Visgi, atsižvelgiant į ESTT priimtą sprendimą, valstybės narės turėtų keisti ES teisės aktų nuostatų neatitinkantį teisinį reglamentavimą. Atitinkamai pažymime, kad Lietuva taip pat turėtų inicijuoti teisės aktų pakeitimus numatant pareigą sekti visų darbuotojų kasdienio darbo laiko trukmę.

Primename, kad Leinonen komandą sudaro teisininkai, mokesčių bei apskaitos konsultantai. Esame ilgametę patirtį turintys darbo užmokesčio apskaitos bei teisės specialistai, todėl pasikeitus teisės aktams ar Jums priėmus sprendimą vesti visų be išimties darbuotojų darbo laiko apskaitą, Leinonen komanda gali padėti paruošti reikiamus dokumentus bei konsultuoti Jus rūpimais darbo užmokesčio apskaitos ar darbo teisės klausimais.


Informacija aukščiau buvo paruošta Leinonen teisininkų komandos.20.06.19


Author:

linkedin icon image logo
Živilė Mikolaitienė

Živilė Mikolaitienė

Senior Legal Advisor

Mobile: +370 656 73318

Email: zivile.mikolaitiene(at)leinonen.lt

Latest articles

18

Jan

Baltic tax rates from 1 January 2022

20

Jan

BALTIJOS ŠALIŲ MOKESČIŲ TARIFAI NUO 2022 M. SAUSIO...

18

Aug

Apribojimų pokyčiai Lietuvoje

Susisiekite su mumis

Email again:
Services