Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Naujas ES reglamentas dėl skolininkų banko sąskaitų blokavimo

Trumpai pristatome pagrindines Reglamento nuostatas.

Kreditoriaus teisės ir pareigos:
·       remiantis Reglamentu, kreditorius, nežinodamas tikslių duomenų apie skolininko banko sąskaitą užsienyje, gali pateikti prašymą teismui dėl šios informacijos suteikimo. Teismas suteikia šią informaciją kreditoriui. Svarbu pažymėti, jog kreditorius, prašydamas šios informacijos, teismui privalo nurodyti valstybę, kurioje skolininkas turi banko sąskaitas;
·       kreditorius privalo pateikti pakankamai įrodymų, kad yra reali rizika, jog reikia skubiai taikyti skolininkų sąskaitų blokavimą, kad be tokios priemonės bus trukdoma arba bus sunkiau įvykdyti kreditoriaus reikalavimą skolininko atžvilgiu. Prieš išduodamas blokavimo įsakymą, teismas įvertina visus įrodymus ir nustato, ar kreditoriaus reikalavimas yra pagrįstas;
·       teismas išduoda sąskaitos blokavimo įsakymą per 5 – 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Skolininkas bus informuotas apie sąskaitos areštą ir blokavimo įsakymo išdavimą tik po sąskaitos areštavimo;
·       prieš išduodamas blokavimo įsakymą, teismas gali reikalauti kreditoriaus pateikti garantiją, kurios pakaktų užkirsti kelią piktnaudžiavimui numatyta procedūra ir užtikrinti skolininko patiriamos žalos dėl sąskaitų blokavimo atlyginimą. Kreditorius yra atsakingas už skolininkui blokavimo įsakymu padarytą žalą, jei žala kilo dėl kreditorius kaltės. Skolininkui tenka pareiga įrodyti kreditoriaus kaltę;
·       iki šiol antstoliai negalėjo areštuoti sąskaitų užsienyje, o skolininkas privalėjo būti informuotas apie sąskaitų areštą iš anksto. Remiantis naujuoju Reglamentu Lietuvos antstoliai gavę teismo įsakymą dėl sąskaitos blokavimo galės areštuoti sąskaitas užsienyje. Itin svarbu pažymėti, kad apie būsimą sąskaitų užsienyje blokavimą skolininkai nebus informuojami.

Skolininko teisės ir pareigos:
·       kai skolininko sąskaitos yra užblokuotos, jis turi teisę gintis. Skolininkas gali pateikti prašymą dėl įsakymo pakeitimo bei atšaukimo teismui, kuris išdavė blokavimo įsakymą, remdamasis tuo, kad aplinkybės, kuriomis remiantis buvo išduotas įsakymas, pasikeitė;
·       taip pat skolininkas gali pateikti prašymą teismui toje valstybėje, kurioje sąskaitos yra areštuotos, prašydamas nutraukti ar apriboti blokavimo įsakymo vykdymą.

Reglamento nuostatas galite rasti:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0655&from=LT

24.02.17


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

22

Nov

Dažniausiai pasitaikantys klausimai registruojantis pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju...

15

Sep

DAUGIAU UŽDIRBANČIŲ DARBO SĄLYGOS GALI BŪTI LANKSTESNĖS

Susisiekite su mumis

Email again:
Services