Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Prievolė darbdaviui - informuoti apie komandiruojamus darbuotojus

Pranešimą bus galima pateikti el. paštu, faksu ar specialioje VDI sistemoje ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki komandiruoto darbuotojo darbo Lietuvoje pradžios.

Pranešime turi būti nurodyta informacija apie komandiruotę:
  • komandiruotės pradžia ir pabaiga;
  • numatomas komandiruotės laikotarpis;
  • komandiruotės vieta;
  • komandiruoto darbuotojo įsipareigojimai/darbo funkcijos;
  • komandiruoto darbuotojo darbo dokumentų (darbo sutarties, informaciją apie darbo užmokestį patvirtinančių dokumentų, darbo laiko apskaitos žiniaraščių kopijų) laikymo vieta;
  • kita informacija.

Daugiau apie aukščiau minėtą prievolę galima rasti čia:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a19bbef244a911e7b465dc41e35792b9?jfwid=-x5bl5t6x2

Pranešimą apie į Lietuvos Respubliką komandiruojamą dirbti darbuotoją formą galima rasti čia: 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0C388D4A0087/QFOqompkSn

08.06.17


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

18

Aug

Apribojimų pokyčiai Lietuvoje

26

Jul

Komandiruočių koeficiento padidinimas pripažintas neteisėtu

Susisiekite su mumis

Email again:
Services