Dažniausiai pasitaikančias klaidas deklaruojant pelno mokestį

Artėjant pelno mokesčio deklaravimo terminui, norėtume atkreipti jūsų dėmesį į dažniausiai pasitaikančias klaidas deklaruojant pelno mokestį. Pasitikrinkite, ar nedarote šių klaidų:

  • taikoma investicinio projekto lengvata, bet nerenkami dokumentai, pagrindžiantys lengvatos taikymą;
  • tam pačiam turtui taikomos dvi lengvatos: MTEP ir investicinio projekto;
  • sąnaudos, kai yra aiškus naudos gavėjas ir jo gauta nauda (GPM objektas, darbuotojas) priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams, o GPM neskaičiuojamas;
  • taikomi ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai, neatitinkantys PMĮ 1 priedėlyje nurodytųjų;
  • išlaidos darbuotojams priskiriamos reprezentacinėms, nors minėtos išlaidos patirtos ne klientų, o tik darbuotojų naudai (nevyko susitikimai/ renginiai su klientais);
  • komandiruočių išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, nors komandiruotės vyko dėl darbuotojo, o ne įmonės ekonominės naudos;
  • darbostogos laikomos komandiruote;
  • taikomas 0 arba 5 proc. pelno mokesčio tarifas, nors netenkinamos PMĮ 5 str. 2 dalies nuostatos;
  • taikomos 0 proc. pelno mokesčio tarifas, akcijos parduodamos neišlaukus 3 metus ir praėjusių mokestinių laikotarpių pelno mokestis nekoreguojamas;
  • neišskaičiuojamas pelno mokestis prie pajamų šaltinio, kai išmokami honorarai, pajamos už nekilnojamojo turto nuomą užsienio juridiniams ir fiziniams asmenims.

Primename, kad metinis pelno mokestis deklaruojamas ir sumokamas iki birželio 15 d. (jei mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais).

Virginija Guleva

Head of Tax and Legal

Naujausi įrašai

rugpjūčio 16, 2023

Į ką atsižvelgti skaičiuojant darbo užmokestį ir susijusius mokesčius?

Darbo užmokesčio mokesčiai Lietuvoje vaidina didelį vaidmenį nustatant darbuotojų atlygį. Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas numato darbo apmokėjimo organizavimo gaires, apmokėjimą už viršvalandžius ir darbą naktį,…

Skaityti toliau
rugpjūčio 9, 2023

KOMANDIRUOČIŲ PAKEITIMAI NUO 2023 M. RUGPJŪČIO 1 D.

2023 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 504 pakeitė nutarimą Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ ir patvirtino naujus…

Skaityti toliau
gegužės 23, 2023

Sumažinkite savo įmonės apmokestinamąjį pelną pasinaudojant investicijų mokesčio lengvata

Nors investicijų mokesčio lengvata įsigaliojo 2009 m., lengvata pasinaudojo ir apmokestinamąjį pelną sumažino tik nedidelė dalis įmonių. Atkreipiame dėmesį, kad ruošiamasi pratęsti šios lengvatos panaudojimo…

Skaityti toliau