Dažniausiai pasitaikančias klaidas deklaruojant pelno mokestį

Artėjant pelno mokesčio deklaravimo terminui, norėtume atkreipti jūsų dėmesį į dažniausiai pasitaikančias klaidas deklaruojant pelno mokestį. Pasitikrinkite, ar nedarote šių klaidų:

  • taikoma investicinio projekto lengvata, bet nerenkami dokumentai, pagrindžiantys lengvatos taikymą;
  • tam pačiam turtui taikomos dvi lengvatos: MTEP ir investicinio projekto;
  • sąnaudos, kai yra aiškus naudos gavėjas ir jo gauta nauda (GPM objektas, darbuotojas) priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams, o GPM neskaičiuojamas;
  • taikomi ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai, neatitinkantys PMĮ 1 priedėlyje nurodytųjų;
  • išlaidos darbuotojams priskiriamos reprezentacinėms, nors minėtos išlaidos patirtos ne klientų, o tik darbuotojų naudai (nevyko susitikimai/ renginiai su klientais);
  • komandiruočių išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, nors komandiruotės vyko dėl darbuotojo, o ne įmonės ekonominės naudos;
  • darbostogos laikomos komandiruote;
  • taikomas 0 arba 5 proc. pelno mokesčio tarifas, nors netenkinamos PMĮ 5 str. 2 dalies nuostatos;
  • taikomos 0 proc. pelno mokesčio tarifas, akcijos parduodamos neišlaukus 3 metus ir praėjusių mokestinių laikotarpių pelno mokestis nekoreguojamas;
  • neišskaičiuojamas pelno mokestis prie pajamų šaltinio, kai išmokami honorarai, pajamos už nekilnojamojo turto nuomą užsienio juridiniams ir fiziniams asmenims.

Primename, kad metinis pelno mokestis deklaruojamas ir sumokamas iki birželio 15 d. (jei mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais).

Virginija Guleva

Head of Tax and Legal

Naujausi įrašai

birželio 2, 2024

Dividendų paskyrimas, išmokėjimas ir apmokestinimas Lietuvoje

Dividendas – akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Visuotinis akcininkų susirinkimas, per keturis mėnesius nuo bendrovės finansinių metų pabaigos,…

Skaityti toliau
kovo 22, 2024

Dažniausiai pasitaikančios PVM klaidos ir kaip jų išvengti

Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – tai mokestis, taikomas prekėms ir paslaugoms visose ES šalyse. Visos ES šalys šio mokesčio tarifus nustato savarankiškai, tačiau PVM Direktyvoje…

Skaityti toliau
kovo 5, 2024

Juridinio asmens likvidavimas ar veiklos stabdymas? Kurį variantą pasirinkti.

Nuolat besikeičiančiame verslo pasaulyje kartais tenka spręsti ne tik įmonės verslo plėtros klausimus, tačiau ir svarstyti apie veiklos stabdymą arba likvidavimą. Tuomet dažnai kyla klausimas,…

Skaityti toliau