Keičiasi reglamentavimas dėl galimybės mažinti dienpinigius

Nuo 2022 m. liepos 1 d. yra keičiamas Vyriausybės nutarimas Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“, numatantis maksimalius dienpinigių dydžius bei galimybę mažinti jų dydį.

Dabartinis reglamentavimas numato, kad darbuotojui mažesni dienpinigiai, nei numatyti Vyriausybės nutarime, gali būti mokami tuo atveju, jeigu tai yra susitarta kolektyvinėje ar darbo sutartyje. Nuo 2022 m. liepos 1 d. šis reglamentavimas yra keičiamas numatant, jog galimybė mažinti darbuotojo dienpinigius gali būti numatyta tik kolektyvinėje sutartyje arba vietiniame norminiame akte. Tai reiškia, jog norint ir toliau turėti galimybę mažinti darbuotojams dienpinigius, darbdavys turės priimti vietinį norminį aktą, kuriame turės būti aprašomi konkretūs ir objektyvūs mažesnių dienpinigių nustatymo kriterijai.

Galimybės susitarti su darbuotoju dėl dienpinigių mažinimo darbuotojo darbo sutartyje nebeliks.

Prieš nustatant dienpinigių dydžius, turi būti įvykdytos informavimo ir konsultavimo procedūros Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Jeigu dienpinigių dydžiai nustatomi vietiniame norminiame teisės akte, darbuotojai su juo turi būti supažindinti raštu.

Minėtieji pakeitimai priimti siekiant darbuotojų lygiateisiškumo dienpinigių mažinimo atvejais, taip pat siekiant išvengti darbdavių piktnaudžiavimo dėl išmokamų dienpinigių sumų.

Jei turėsite papildomų klausimų ar būtų reikalinga pagalba rengiant reikiamus dokumentus, prašome kreiptis į Leinonen teisės padalinį el. paštu lithuania.legal@leinonen.eu.

Recent Posts

gegužės 23, 2023

Sumažinkite savo įmonės apmokestinamąjį pelną pasinaudojant investicijų mokesčio lengvata

Nors investicijų mokesčio lengvata įsigaliojo 2009 m., lengvata pasinaudojo ir apmokestinamąjį pelną sumažino tik nedidelė dalis įmonių. Atkreipiame dėmesį, kad ruošiamasi pratęsti šios lengvatos panaudojimo…

Skaitykite plačiau
gegužės 18, 2023

„Leinonen Lietuva“ direktoriumi paskirtas Povilas Sadaunykas

Šiose pareigose Povilas keičia dvejus metus įmonei vadovavusią Mildą Ugianskienę, kuri savo profesinę karjerą tęs „Leinonen“ įmonių grupėje ir bus atsakinga už žmogiškųjų resursų valdymą…

Skaitykite plačiau
gegužės 16, 2023

Dažniausiai pasitaikančias klaidas deklaruojant pelno mokestį

Artėjant pelno mokesčio deklaravimo terminui, norėtume atkreipti jūsų dėmesį į dažniausiai pasitaikančias klaidas deklaruojant pelno mokestį. Pasitikrinkite, ar nedarote šių klaidų: taikoma investicinio projekto lengvata,…

Skaitykite plačiau