Keičiasi reglamentavimas dėl galimybės mažinti dienpinigius

Nuo 2022 m. liepos 1 d. yra keičiamas Vyriausybės nutarimas Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“, numatantis maksimalius dienpinigių dydžius bei galimybę mažinti jų dydį.

Dabartinis reglamentavimas numato, kad darbuotojui mažesni dienpinigiai, nei numatyti Vyriausybės nutarime, gali būti mokami tuo atveju, jeigu tai yra susitarta kolektyvinėje ar darbo sutartyje. Nuo 2022 m. liepos 1 d. šis reglamentavimas yra keičiamas numatant, jog galimybė mažinti darbuotojo dienpinigius gali būti numatyta tik kolektyvinėje sutartyje arba vietiniame norminiame akte. Tai reiškia, jog norint ir toliau turėti galimybę mažinti darbuotojams dienpinigius, darbdavys turės priimti vietinį norminį aktą, kuriame turės būti aprašomi konkretūs ir objektyvūs mažesnių dienpinigių nustatymo kriterijai.

Galimybės susitarti su darbuotoju dėl dienpinigių mažinimo darbuotojo darbo sutartyje nebeliks.

Prieš nustatant dienpinigių dydžius, turi būti įvykdytos informavimo ir konsultavimo procedūros Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Jeigu dienpinigių dydžiai nustatomi vietiniame norminiame teisės akte, darbuotojai su juo turi būti supažindinti raštu.

Minėtieji pakeitimai priimti siekiant darbuotojų lygiateisiškumo dienpinigių mažinimo atvejais, taip pat siekiant išvengti darbdavių piktnaudžiavimo dėl išmokamų dienpinigių sumų.

Jei turėsite papildomų klausimų ar būtų reikalinga pagalba rengiant reikiamus dokumentus, prašome kreiptis į Leinonen teisės padalinį el. paštu lithuania.legal@leinonen.eu.

Naujausi įrašai

kovo 22, 2024

Dažniausiai pasitaikančios PVM klaidos ir kaip jų išvengti

Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – tai mokestis, taikomas prekėms ir paslaugoms visose ES šalyse. Visos ES šalys šio mokesčio tarifus nustato savarankiškai, tačiau PVM Direktyvoje…

Skaityti toliau
kovo 5, 2024

Juridinio asmens likvidavimas ar veiklos stabdymas? Kurį variantą pasirinkti.

Nuolat besikeičiančiame verslo pasaulyje kartais tenka spręsti ne tik įmonės verslo plėtros klausimus, tačiau ir svarstyti apie veiklos stabdymą arba likvidavimą. Tuomet dažnai kyla klausimas,…

Skaityti toliau
sausio 19, 2024

Ar bendrovė gali turėti daugiau nei vieną direktorių?

Per praėjusius metus Lietuvoje buvo įsteigta virš 4 000 uždarųjų akcinių bendrovių. Ši juridinio asmens teisinė forma (kartu su mažosiomis bendrijomis) išlieka viena populiariausių Lietuvoje…

Skaityti toliau