MOKESTINĖ PAGALBA NUO ENERGETINĖS KRIZĖS NUKENTĖJUSIEMS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS

Valstybinės mokesčių inspekcija (toliau – VMI) 2022 m. spalio 31 d. patvirtino Finansinių sunkumų turinčių, nuo energetinės krizės nukentėjusių mokesčių mokėtojų, kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės, kriterijų nustatymo ir administravimo tvarkos aprašą Nr. VA-83.

Vadovaujantis šiuo aprašu VMI paskelbė, kad finansinių sunkumų dėl energetinės krizės turintys mokesčių mokėtojai – įmonės ir individualią veiklą vykdantys gyventojai, kurie atitinka nustatytus kriterijus, gali kreiptis dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo.

Žemiau rasite pagrindinius kriterijus dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo juridiniam asmeniui:

  • Energijos sąnaudos 2021 m. sudarė 10 ir daugiau procentų šiuo laikotarpiu patirtų visos veiklos sąnaudų, o 2022 m. ši dalis nesumažėjo;
  • Nevykdo šios pagrindinės ekonominės veiklos: elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas; vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas; finansinė ir draudimo veikla; nekilnojamojo turto operacijos; viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas;
  • 2022 m. spalio 7 d., paraiškos pateikimo mėnesio pirmą darbo dieną ir paraiškos vertinimo dieną turėjo bent vieną darbuotoją;
  • Nėra bankrutuojantis, bankrutavęs, likviduojamas, likviduojamas dėl bankroto, inicijuojamas likvidavimas;
  • Yra pateikęs Juridinių asmenų registrui 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
  • Yra pateikęs visas privalomas mokesčių įstatymų numatytas deklaracijas;
  • Nuo 2022 m. spalio 7 d. nemokėjo dividendų.

Daugiau informacijos apie tai, kokius kriterijus įmonės ir individualią veiklą vykdantys gyventojai turi atitikti, kad galėtu kreiptis dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo rasite šioje VMI svetainės nuorodoje.

Norime informuoti, kad VMI finansinių sunkumų turintiems ir nuo energetinės krizės nukentėjusiems mokesčių mokėtojams, kurių paraiškos bus patenkintos, nuo 2022 m. spalio 7 d. iki 2023 m. balandžio 30 d. susidariusiai mokestinei nepriemokai netaikys išieškojimo veiksmų, atleis nuo delspinigių, apskaičiuotų už nurodyto laikotarpio nepriemoką ir, jei bus sudaryta mokestinės paskolos sutartis dėl šios mokestinės nepriemokos išdėstymo, atleis nuo palūkanų.

Mokestinę nepriemoką, susidariusią nuo 2022 m. spalio 7 d. iki 2023 m. balandžio 30 d., netaikant išieškojimo veiksmų, mokesčių mokėtojas turės sumokėti iki 2023 m. balandžio 30 d. tuo atveju, jeigu jis nėra pateikęs prašymo sudaryti mokestinės paskolos sutartį, arba sumokėti mokestinės paskolos sutartį nustatytais terminais, bet ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Svarbu paminėti, kad paraiškos dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo priimamos iki 2023 m. vasario 28 d.

Leinonen mokesčių ir teisės skyrius Jums gali padėti teikiant paraiškas dėl mokestinės paskolos, susisiekite lithuania.tax@leinonen.eu.

Naujausi įrašai

birželio 25, 2024

„Leinonen“ įmonėms Baltijos šalyse teiks paslaugas „vieno langelio“ principu

Atsižvelgdama į Baltijos šalyse verslą plečiančių įmonių poreikius, finansų apskaitos ir verslo konsultacijų bendrovė „Leinonen“ nuo šiol teiks paslaugas „vieno langelio“ principu Lietuvoje, Latvijoje ir…

Skaityti toliau
birželio 2, 2024

Dividendų paskyrimas, išmokėjimas ir apmokestinimas Lietuvoje

Dividendas – akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Visuotinis akcininkų susirinkimas, per keturis mėnesius nuo bendrovės finansinių metų pabaigos,…

Skaityti toliau
kovo 22, 2024

Dažniausiai pasitaikančios PVM klaidos ir kaip jų išvengti

Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – tai mokestis, taikomas prekėms ir paslaugoms visose ES šalyse. Visos ES šalys šio mokesčio tarifus nustato savarankiškai, tačiau PVM Direktyvoje…

Skaityti toliau