Jauna grāmata par grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādi

Saskaņā ar Latvijas normatīvajos aktos noteikto katram uzņēmumam ir jābūt izstrādātiem iekšējiem grāmatvedības organizācijas dokumentiem. Tā saturs un izstrādes mērķi ir noteikti 2003.gada 21.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”.

Lai izskaidrotu, kādēļ grāmatvedības organizācijas dokumenti ir nepieciešami katrā uzņēmumā saskaņā ar augstākminētajiem noteikumiem, kā arī to, cik vērtīgi tie ir katra uzņēmuma sekmīgas saimnieciskās darbības veikšanai un grāmatvedības organizēšanai, un sniegtu praktiskus padomus to sastādīšanā, mūsu kolēģe zvērinātā revidente Ilga Matule ir uzrakstījusi grāmatu “Grāmatvedības organizācijas dokumenti – izstrādāšanas rokasgrāmata”.

Mazliet vairāk informācijas par grāmatu var izlasīt zemāk pievienotajā intervijā ar zvērināto revidenti Ilgu Matuli.

Kā radās doma par grāmatu?


Pamatojoties uz manu ilggadējo darba pieredzi un novērojumiem revīzijas laikā, lielā daļā uzņēmumu grāmatvedības organizācijas dokumenti nav izstrādāti vai tie ir formāli un atkārto vispārīgās likumu un normatīvo aktu normas, līdz ar to tiem nav nekādas nozīmes un praktiskā labuma konkrētā uzņēmuma grāmatvedības organizēšanā.

Rakstot šo grāmatu, vēlējos izskaidrot, ka grāmatvedības organizācijas dokumenti ir nepieciešami un noderīgi ne tikai Valsts ieņēmumu dienestam pārbaudes laikā vai uzņēmuma revidentam, veicot gada pārskatu revīziju, bet tie ir nepieciešami arī pašam uzņēmumam, lai tā grāmatvedības uzskaite būtu saprotama, konsekventa un atbilstoši organizēta, kas, savukārt, var noderēt nodokļa riska mazināšanai un efektivitātes paaugstināšanai grāmatvedībā.

Kas ir šīs grāmatas mērķauditorija?

Grāmata ir paredzēta gan grāmatvežiem un finanšu direktoriem, gan arī uzņēmumavadītājiem, kas atbild par grāmatvedības kārtošanu uzņēmumā.

Kāds ir grāmatas saturs?

Ar šo grāmatu vēlējos sniegt palīdzību atbilstošu grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādāšanai un parādīt, ka, sagatavojot grāmatvedības organizācijas dokumentus, nebūt nav jāpārraksta normatīvie akti un jāraksta pēc iespējas gari un nepārskatāmi sējumi.

Grāmatā ir vairākas nodaļas ar maniem ieteikumiem, kā šos dokumentus izstrādāt tā, lai tie būtu lietderīgi uzņēmuma paša vajadzībām un sniegtu vērtīgu informāciju uzņēmuma darbiniekiem. Grāmata satur gan vispārējās vadlīnijas, gan detalizētu analīzi un ieteikumus katrai atsevišķai grāmatvedības organizācijas dokumentu sastāvdaļai, tai skaitā, attaisnojuma dokumentu apgrozības shēmai, kontu plānam un tā lietošanas noteikumiem, grāmatvedības politikai dažādiem bilances posteņiem, inventarizāciju veikšanas nolikumam,  gada pārskatu sagatavošanas kārtībai u.c. Ir pievērsta uzmanība gan nodokļu riska novēršanai ieteicamajām darbībām, gan daudziem citiem aspektiem, kas būtu jāņem vērā izstrādājot pašam uzņēmumam noderīgus un vērtīgus grāmatvedības organizācijas dokumentus.

Vai grāmatā ir arī piemēri vai paraugi, kurus uzņēmums varētu izmantot?


Gribētu uzsvērt, ka katram uzņēmumam grāmatvedības organizācijas dokumenti būtu jāizstrādā individuāli, ņemot vērā nozari, kurā tas strādā, tā organizatorisko struktūru, darbinieku atbildību, dokumentu daudzumu un to aprites kārtību, kā arī izmantojamo grāmatvedības datorprogrammu un citus faktorus.

Līdz ar to bez papildus darba ieguldīšanas grāmatvedības organizācijas dokumentus neizdosies sagatavot.

Bet, lai atvieglotu šo darbu, šī grāmata var tikt izmantota kā vadlīnijas grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādē. Grāmatā ir iekļauti piemēri un paraugi visām grāmatvedības organizācijas dokumentu obligātajām sastāvdaļām, kas var tālāk tikt pielāgotas konkrētā uzņēmuma vajadzībām. Lai būtu pēc iespējas plašāks ieskats, katrs paraugs ir izstrādāts par atšķirīgas nozares vai struktūras hipotētisku uzņēmumu. Tomēr jāņem vērā, ka visi paraugi ir ilustratīvi un atspoguļo manu personīgo skatījumu, kādiem jābūt šiem dokumentiem.

Grāmatas izdevējs ir izdevniecība Lietišķās informācijas dienests un to var iegādāties tās mājas lapas e-veikalā.

Recent Posts

janvārī 11, 2023

ATBALSTS UZŅĒMUMIEM KARA RADĪTO SEKU MAZINĀŠANAI

Jau vairāk kā mēnesi uzņēmējiem atvērta pieteikšanās valsts atbalsta programmām, kas izveidotas ar mērķi mazināt Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku. Atbalsta…

Continue reading
janvārī 11, 2023

BIZNESS LATVIJĀ

UZŅĒMUMA DIBINĀŠANA Latvijā atbilstoši Komerclikumam pastāv vairākas komercdarbības formas. Populārākās no tām: sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ārvalstu sabiedrības filiāle, pastāvīgā pārstāvniecība. Katrai formai ir savi…

Continue reading
oktobrī 25, 2022

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

Kopš šī gada 18. oktobra apstrādes rūpniecības energoietilpīgiem uzņēmumiem atvērta pieteikšanās jaunajā atbalsta programmā, kuras ietvaros komersantiem tiks kompensēts elektroenerģijas un dabasgāzes cenu pieaugums par…

Continue reading