Par sociālās apdrošināšanas iemaksām un mikrouzņēmuma nodokli 2017. gadā

Atcelti ir pagājušā gada nogalē pieņemtie grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā un likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas paredzēja ar 2017.gada 1.janvāri nodalīt no MUN valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (VSAOI), ieviešot par katru mikrouzņēmuma nodarbināto minimālo VSAOI apmēru. Tāpat atcelts ir arī regulējums attiecībā uz minimālo VSAOI apmēru visiem darba ņēmējiem, kuriem atlīdzība ir mazāka par valstī noteikto minimālo darba algas apmēru.

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

Nākošajā gadā vispārējā sociālo iemaksu likme nemainīsies, tā ir 34.09% (darba devēja likme – 23.59% un darbiniekam – 10.5%). Personām, kas sasniegušas pensijas vecumu kopējā iemaksu likme būs 29.73%, personām, kas saņem izdienas un invaliditātes pensijas – 31.57%, kapitālsabiedrību valdes locekļiem – 26.84%, bet tiem valdes locekļiem, kas sasnieguši pensijas vecumu – 24.54 %, pašnodarbinātajiem – 31.13%, pensijas vecuma pašnodarbinātajiem – 29.25%, namīpašniekiem un zemes iznomātājiem – 26.38%, ārvalstu darba ņēmējiem pie darba devēja- ārvalstnieka – 31.71%.

Riska nodeva par darbiniekiem 2017. gadā paliek tā pati, kas 2016. gadā – 0.36 EUR par katru darbinieku.

Mikrouzņēmuma nodoklis (MUN)

Š.g. 20.decembrī Saeimas pieņemtie jaunie grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā paredz sākot ar 2017.gada 1.janvāri 15% nodokļa likmi, bet 12% likmi piemēros MUN maksātājiem ar apgrozījumu līdz 7000 euro gadā.

Grozījumi paredz, ka 70.4% no MUN ieņēmumiem tiks novirzīti VSAOI kontā, savukārt 2018.gadā – 80%.

Saskaņā ar grozījumiem no Mikrouzņēmumu nodokļa likuma ir izslēgta arī norma par aizliegtajām nozarēm, kurās, veicot saimniecisko darbību, nodokļa maksātājs nav tiesīgs būt par MUN maksātāju.

Tāpat MUN likumā turpmāk būs noteikta sodas naudas un nokavējuma naudas aprēķināšanas kārtība par nodokļa samaksas pārkāpumiem, kā arī atbildība par deklarāciju neiesniegšanu vai iesniegšanu, neievērojot termiņus.

Nesen publicētie raksti

novembrī 22, 2023

Finanšu pārskati ārvalstu filiālēm un pārstāvniecībām Latvijā: Prasības un termiņi.

”Grāmatvedības likums” attiecas arī uz ārvalstu komersantu filiālēm un nerezidentu (ārvalstu komersantu) pastāvīgajām pārstāvniecībām Latvijā, un šī likuma 18.pantā teikts, ka par katru pārskata gadu sagatavo gada pārskatu,…

Turpināt lasīt
novembrī 2, 2023

Mans grāmatvedis mani lūdz aizpildīt KYC veidlapu, kāpēc?

Mūsdienu ekonomiskajā sistēmā ārpakalpojumu grāmatvežu loma, nodrošinot finanšu pārredzamību un atbilstību, kļuvusi arvien svarīgāka. Baltijas valstīs, tāpat kā daudzās citās jurisdikcijās, ārpakalpojuma grāmatvežiem ir pienākums…

Turpināt lasīt
oktobrī 26, 2023

Valdes locekļa domājamais ienākums un nodokļi

Bieži vien uzņēmumu grupas ietvaros tiek ieceltas amatpersonas, parasti valdes locekļi, kuras nodrošina saimnieciskās darbības veikšanu vairākās grupas komercsabiedrībās un dažādās valstīs. Līdz ar to,…

Turpināt lasīt