Par sociālās apdrošināšanas iemaksām un mikrouzņēmuma nodokli 2017. gadā

Atcelti ir pagājušā gada nogalē pieņemtie grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā un likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas paredzēja ar 2017.gada 1.janvāri nodalīt no MUN valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (VSAOI), ieviešot par katru mikrouzņēmuma nodarbināto minimālo VSAOI apmēru. Tāpat atcelts ir arī regulējums attiecībā uz minimālo VSAOI apmēru visiem darba ņēmējiem, kuriem atlīdzība ir mazāka par valstī noteikto minimālo darba algas apmēru.

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

Nākošajā gadā vispārējā sociālo iemaksu likme nemainīsies, tā ir 34.09% (darba devēja likme – 23.59% un darbiniekam – 10.5%). Personām, kas sasniegušas pensijas vecumu kopējā iemaksu likme būs 29.73%, personām, kas saņem izdienas un invaliditātes pensijas – 31.57%, kapitālsabiedrību valdes locekļiem – 26.84%, bet tiem valdes locekļiem, kas sasnieguši pensijas vecumu – 24.54 %, pašnodarbinātajiem – 31.13%, pensijas vecuma pašnodarbinātajiem – 29.25%, namīpašniekiem un zemes iznomātājiem – 26.38%, ārvalstu darba ņēmējiem pie darba devēja- ārvalstnieka – 31.71%.

Riska nodeva par darbiniekiem 2017. gadā paliek tā pati, kas 2016. gadā – 0.36 EUR par katru darbinieku.

Mikrouzņēmuma nodoklis (MUN)

Š.g. 20.decembrī Saeimas pieņemtie jaunie grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā paredz sākot ar 2017.gada 1.janvāri 15% nodokļa likmi, bet 12% likmi piemēros MUN maksātājiem ar apgrozījumu līdz 7000 euro gadā.

Grozījumi paredz, ka 70.4% no MUN ieņēmumiem tiks novirzīti VSAOI kontā, savukārt 2018.gadā – 80%.

Saskaņā ar grozījumiem no Mikrouzņēmumu nodokļa likuma ir izslēgta arī norma par aizliegtajām nozarēm, kurās, veicot saimniecisko darbību, nodokļa maksātājs nav tiesīgs būt par MUN maksātāju.

Tāpat MUN likumā turpmāk būs noteikta sodas naudas un nokavējuma naudas aprēķināšanas kārtība par nodokļa samaksas pārkāpumiem, kā arī atbildība par deklarāciju neiesniegšanu vai iesniegšanu, neievērojot termiņus.

Nesen publicētie raksti

augustā 10, 2023

IZMAIŅAS ZEMU NODOKĻU UN BEZNODOKĻU VALSTU REGULĒJUMĀ

No 2023.gada 1.jūlija ir spēkā jauni MK noteikumi Nr. 333 ‘’Zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju saraksts’’. MK noteikumi ir papildināti ar jaunām beznodokļu…

Turpināt lasīt
augustā 9, 2023

Darba ņēmēja nodoklis un tā aprēķins

Latvijas Darba likums nosaka minimālās nodarbinātības prasības, tostarp vienlīdzīgu darba samaksu vīriešiem un sievietēm, minimālās algas apmēru, tiesības uz apmaksātu atvaļinājumu utt. Minimālā alga 2023. gadā ir…

Turpināt lasīt
martā 2, 2023

Atbalsta programmas uzņēmējdarbības digitalizācijai

Šī gada 22. februārī tika atklātas pirmās trīs Atveseļošanas fonda atbalsta programmas uzņēmējiem: “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei”, kuras mērķis ir veicināt…

Turpināt lasīt