Vienkāršota UIN atvieglojumu piemērošanas kārtība par maksājumiem nerezidentiem

Ar 2015.gada 1.maiju ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.178 “Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi”.

Kā jau bijām informējuši mūsu lasītājus š.g. februāra ziņās, saskaņā ar grozījumiem atvieglojumu apliecībai, aizpildītai un otras valsts kompetentās iestādes apstiprinātai, ir jābūt ienākuma izmaksātāja rīcībā ne vēlāk kā līdz brīdim, kad iesniedzama uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) deklarācija par pārskata periodu (nevis uz maksājuma izdarīšanas brīdi).

Ir mainīts arī atvieglojumu apliecības derīguma termiņa sākuma datums. Tas tagad ir datums, ar kuru tiek pieprasīts (iesniegts Valsts ienēmumu dienestā (VID)) piemērot maksājuma aplikšanu ar nodokli pēc samazinātās likmes vai atbrīvojumu no aplikšanas ar nodokli (iepriekš – no VID apstiprināšanas dienas). Tāpat kā iepriekš atvieglojumu apliecības derīguma termiņš ir pieci gadi.

Tātad, ar UIN apliekamo ienākumu nav jāpalielina par taksācijas periodā veiktajiem maksājumiem nerezidentam, kuriem saskaņā ar starpvalstu līgumiem ir piemērojama mazāka likme vai nodokļa atbrīvojums, ja :

1) no nerezidenta ir saņemta aizpildīta un otras valsts kompetentās iestādes apstiprināta atvieglojuma apliecība (vai rezidences sertifikāts);

2) kopā ar UIN deklarāciju konkrētā atvieglojumu apliecība (vai sertifikāts) jāiesniedz VID.

Tāpat kā iepriekš VID izskata saņemto atvieglojumu apliecību un 30 dienu laikā no saņemšanas pieņem lēmumu, t.i. apstiprina atvieglojumu apliecību vai atsaka apstiprināt.

Kaut arī jaunie grozījumi stājās spēkā tikai ar 2015.gada 1.maiju, saskaņā ar Finanšu ministrijas pārstāves sniegto viedokli tos var piemērot arī situācijās, ja uzņēmumam UIN deklarācijas iesniegšanas termiņš saskaņā ar likumu ir pēc 2015.gada 1.maija, piemēram, ja pārskata periods ir 2014.gada 1.jūlijs – 2015.gada 30.jūnijs.

Attiecībā uz otras valsts izdotas rezidences sertifikāta vai līdzīga dokumenta izmantošanu, grozījumi paredz, ka minētajam dokumentam jāapliecina maksājuma saņēmēja rezidences statuss maksājumu izmaksas dienā. Tādā gadījumā nodokļa atvieglojumi ir piemērojami līdz 1 gadam no apliecības izdošanas datuma. “Līdz 1 gadam” noteikts, paredzot gadījumus, kuros nerezidenta statuss gada laikā var mainīties un uz maksājuma veikšanas brīdi tas var nebūt vairs kā otras valsts rezidents saskaņā ar attiecīgo nodokļu konvenciju.

Ja Jums interesē jaunumi nodokļu, darba un citos ar uzņēmējdarbību saistītos tiesību aktos Igaunijā un Lietuvā, lūdzu apmeklējiet http://leinonen.ee/news/news  un http://leinonen.lt/news/news

Nesen publicētie raksti

augustā 10, 2023

IZMAIŅAS ZEMU NODOKĻU UN BEZNODOKĻU VALSTU REGULĒJUMĀ

No 2023.gada 1.jūlija ir spēkā jauni MK noteikumi Nr. 333 ‘’Zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju saraksts’’. MK noteikumi ir papildināti ar jaunām beznodokļu…

Turpināt lasīt
augustā 9, 2023

Darba ņēmēja nodoklis un tā aprēķins

Latvijas Darba likums nosaka minimālās nodarbinātības prasības, tostarp vienlīdzīgu darba samaksu vīriešiem un sievietēm, minimālās algas apmēru, tiesības uz apmaksātu atvaļinājumu utt. Minimālā alga 2023. gadā ir…

Turpināt lasīt
martā 2, 2023

Atbalsta programmas uzņēmējdarbības digitalizācijai

Šī gada 22. februārī tika atklātas pirmās trīs Atveseļošanas fonda atbalsta programmas uzņēmējiem: “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei”, kuras mērķis ir veicināt…

Turpināt lasīt