ALLE ARBEIDSGIVERE ER PLIKTIGE TIL Å MELDE INN INNSKUDDSPENSJON FOR SINE ANSATTE

Det påløper tvangsmulkt på 250 kr fra 1. juli 2021 for de som ikke har meldt dette inn. Bedrifter som må ha OTP må ha to ansatte og minimum 75% for begge ansatte. Eller om man har flere ansatte som utgjør 2 årsverk eller en ansatt jobber 20% (tilsvarer 381 timer i året).

Recent Posts

mai 17, 2023

BØR DIN REGNSKAPSFØRER BO I SAMME KOMMUNE ELLER BY?

Å ta meg seg sammenkrøllede kvitteringer til regnskapsfører er blitt historie. Elektronisk kommunikasjon er blitt mer vanlig og mye blir opplastet automatisk til vår programvare.…

Continue reading
februar 7, 2023

EKSTRA ARBEIDSGIVERAVGIFT NÅR INNTEKTEN OVERSTIGER 750 000

Når ansattes årlige lønn overstiger 750 000 kroner i 2023, skal arbeidsgiver  betale ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % for den delen som er over 750 000 kroner.…

Continue reading
januar 11, 2023

DRIVE FORRETNINGER I NORGE

SELSKAPS ETABLERING Før man skal starte virksomhet i Norge  er det nødvendig å velge hvilken type selskapsform som skal etableres. Selskapsformen vil påvirke all aktivitet…

Continue reading