Konsernin sisäinen laina voi tuoda mukanaan verovelvollisuuden

Konsernin sisäisten lainojen kohdalla on edelleen tärkeää, että lainan korko noudattaa markkinaehtoja. Lainan antaminen alhaisemmalla korolla (siirtohinnoittelun laiminlyöminen) voi aiheuttaa sen, että saamatta jäänyt korko verotetaan tuloverolla.

Jos tytäryhtiö antaa lainan ulkomaiselle emoyhtiölle, tuloverotusriski voi syntyä koko lainasummalle. Koko lainan verottaminen tuloverolla vuonna 2018 voimaan tulevan tuloverolain 502 §:n mukaan on oikeutettua lähinnä silloin, kun liiketoimen asianhaaroista käy ilmi, että kyse voi olla piilotetusta voitonjaosta.

Piilotettuun voitonjakoon voi viitata lainan antaminen kohtuuttoman pitkäksi aikaa, kohtuuton lyhennysaikataulu, laina-ajan toistuva pidentäminen tai lainasumman toistuva suurentaminen. Lisäksi epäilyjä voi herättää lainarahojen epärationaalinen käyttö. Lainan takaisinmaksun motivointia varten lain uudessa versiossa on säännös, jonka mukaan verotarkastaja voi vaatia yli 48 kuukauden lainan saajalta lainan lyhentämiskyvyn ja aikomuksen todistamista.

Lisäksi veronmaksaja velvoitetaan ilmoittamaan TuMS:n 565 §:ssä tarkoitetuille henkilöille annetut lainat kerran vuosineljänneksessä, ja sen joutuvat tekemään kaikki yhtiöt, jotka ovat antaneet lainoja etuyhteydessä oleville yrityksille.

Todistamis- ja ilmoittamisvelvollisuus koskee heinäkuusta 2017 alkaen annettua lainaa sekä sellaista lainaa, jonka määrää on kyseisen päivämäärän jälkeen suurennettu tai jonka laina-aikaa on pidennetty tai jonka muita merkittäviä ehtoja on muutettu.

Ensimmäinen mahdollisuus ilmoittaa tällaiset lainat on 10. helmikuuta 2018.

Recent Posts

tammikuu 11, 2023

YRITYSTOIMINTA VIROSSA

YRITYKSEN PERUSTAMINEN Ennen yrityksen perustamista Viroon on tärkeää valita sopiva yhtiömuoto. Viron kauppalait säätelevät liiketoimintaa ja yritysten perustamista Virossa. Viron kauppalakien mukaan maassa on viisi…

Continue reading
joulukuu 22, 2022

LUONNOLLISEN HENKILÖN TULOVEROVAPAAN TULON MÄÄRÄN MUUTOS 01.01.2023 ALKAEN.

Vuosina 2018-2022 verovapaan tulon periaatetta sovellettiin luonnollisiin henkilöihin yhdenmukaisesti – kalenterivuodessa enintään 6000 euroa ja yhdessä kalenterikuukaudessa enintään 500 euroa. 1. tammikuuta 2023 voimaan tulee…

Continue reading
toukokuu 19, 2022

YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS – TARVITSEEKO SE UUDISTAMISTA?

Yhtiön yhtiöjärjestys on asiakirja, joka on pakollinen, mutta sen olemassaoloa ja sisältöä ei usein muisteta päivittäin. Se on kuitenkin yksi yhtiön tärkeimmistä asiakirjoista, josta ilmenevät…

Continue reading