Metallituotteiden käännetystä verovelvollisuudesta saa jatkossa tehdä yhden laskun

Tammikuussa 2017 tuli voimaan Viron-sisäinen käännetty verovelvollisuus metallituotteille, joiden tarkemmat tavarakoodit on lueteltu arvonlisäverolain (KMS) 41¹ §:n 2 momentin 5 kohdassa. Luettelossa on runsaasti erilaisia metallituotteita. Tähän mennessä on käynyt ilmi, että käännetyn verovelvollisuuden piiriin otettiin liian paljon tuotteita.

Osa metallituotteista poistetaan luettelosta. Tammikuusta 2018 alkaen käännetyn verovelvollisuuden piiriin kuuluvien metallituotteiden luettelosta poistetaan 721691-koodiset tuotteet sekä ilmanvaihto-, purunpoisto-, savu- ja sadevesiputket. Näiden tuotteiden osalta ei ole todettu veropetoksia, ja hallinnollisen taakan keventämiseksi nämä tuotteet poistettiin luettelosta. Hallinnollinen lisätaakka näiden tuotteiden osalta johtuu lisäksi siitä, että nykyisen menettelyn mukaan ilmanvaihto- ja kattotuotteet verotetaan joko yleisessä tai erikoisjärjestyksessä tuotteen ominaisuuksien ja käyttötavan mukaan (eli sen mukaan, myydäänkö ne erikseen vai projektituotteina).

Monesta eri tuotteesta voi nyt laatia yhden laskun, jossa on eri rivejä. KMS:n nykyisen sanamuodon mukaan vaaditaan, että käännetyn verovelvollisuuden piiriin kuuluvista ja muista tuotteista tulee laskuttaa erikseen. Erillinen laskutus oli tarpeen siitä syystä, että jos koko liikevaihto ei ollut laskutusajankohtana vielä tapahtunut, saattoi syntyä ongelmia arvonlisäveron laskennassa, koska rahojen saavuttua osittain ei tiedetä, tuleeko liikevaihto verottaa yleisessä vai erikoisjärjestyksessä.

Jatkossa käännetyn verovelvollisuuden piiriin kuuluvat ja muut tavarat saa merkitä saman laskun eri riveille. Käännetyn verovelvollisuuden piiriin kuuluvan tavaran riville tulee tehdä merkintä ”käännetty verovelvollisuus”.

Recent Posts

tammikuu 11, 2023

YRITYSTOIMINTA VIROSSA

YRITYKSEN PERUSTAMINEN Ennen yrityksen perustamista Viroon on tärkeää valita sopiva yhtiömuoto. Viron kauppalait säätelevät liiketoimintaa ja yritysten perustamista Virossa. Viron kauppalakien mukaan maassa on viisi…

Continue reading
joulukuu 22, 2022

LUONNOLLISEN HENKILÖN TULOVEROVAPAAN TULON MÄÄRÄN MUUTOS 01.01.2023 ALKAEN.

Vuosina 2018-2022 verovapaan tulon periaatetta sovellettiin luonnollisiin henkilöihin yhdenmukaisesti – kalenterivuodessa enintään 6000 euroa ja yhdessä kalenterikuukaudessa enintään 500 euroa. 1. tammikuuta 2023 voimaan tulee…

Continue reading
toukokuu 19, 2022

YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS – TARVITSEEKO SE UUDISTAMISTA?

Yhtiön yhtiöjärjestys on asiakirja, joka on pakollinen, mutta sen olemassaoloa ja sisältöä ei usein muisteta päivittäin. Se on kuitenkin yksi yhtiön tärkeimmistä asiakirjoista, josta ilmenevät…

Continue reading