Yritysten yleisimpien markkinointikeinojen verotuksesta

Kekseliäillä yrityksillä on monipuolisesti markkinointimenetelmiä itsensä mainostamiseksi ja asiakaskunnan uskollisuuden varmistamiseksi. Yhtä vaihtelevaa on näiden menetelmien kirjaaminen yrityksen kirjanpitoon ja veroilmoituksiin.

Hyvä esimerkki on käsite ”lahja”, koska lahjaksi nimitämme kaikkea sitä, mitä luovutamme liikekumppaneillemme, asiakkaillemme ja työntekijöillemme päivittäisen yritystoiminnan aikana mm. markkinointitarkoituksessa. Yleensä lahjaan sovelletaan yrityksen 25 %:n tuloveroa. Samalla lahja saattaa tarkoittaa monia erilaisia toimia, joita on verotettava toimen todellisen sisällön mukaisesti. Mikäli edun saaja on työntekijä, seuraa tästä yleensä myös velvollisuus laskea luontoisetua. Seuraavassa muutamia esimerkkejä:

 

Tuotenäytteet ovat yleensä arvonlisä- ja tuloverovapaita tuotteita. Tuote ei saa olla myytävä tuote, ja siinä on oltava tästä merkintä. Ellei tämä ehto täyty, on maksuton tuote luovutettaessa otettava huomioon tulo- ja arvonlisäveron maksamisen velvollisuus.

Mainoslahjat – yleensä verotettavia sekä tulo- että arvonlisäverolla. Tietyillä ehdoilla on mahdollista antaa mainoslahjoja verovapaasti (rajamäärä huomioon ottaen), paitsi jos lahja annetaan omalle työntekijälle. Jos lahjalla on käyttöarvoa, on lahja siinä tapauksessa verotettava luontoisetuna.

Voucherit ja lahjakortit – tarkoitettu yhtä tai useampaa käyttötarkoitusta varten, ja niitä voidaan myydä, luovuttaa, vaihtaa tai lahjoittaa. Myös voucherin verotustapa riippuu sen tyypistä ja käyttötarkoituksesta.

Myyntikampanja – ”kolme kahden hinnalla” -tyyliset kampanjat, jotka ovat kuluttajalle selviä ennen oston suorittamista ja joissa alennus saadaan heti, eivät ole verotettavia, vaan ne käsitellään liikestrategiana. Verotuksen kannalta on erotettava myyntikampanja osana hintapolitiikkaa tai lahjana. Jälkimmäisessä tapauksessa on yrittäjän otettava huomioon verovelvollisuuden syntyminen.

Kuluttaja-arpa eli giveaway – ”kaikkien tietyn ajanjakson aikana 100 eurolla tuotteita ostaneiden kesken arvotaan matka Pariisiin”. Koska edun saaja selviää vasta arvonnan tuloksena, on palkinto käsiteltävä tuloverolla verotettavana lahjana.

Huom.! On oltava tarkkana, ettei kuluttaja-arpaa ja myyntikampanjaa sekoiteta toisiinsa.

 

Sponsoritoiminta – on pystyttävä todistamaan tositteilla, mitä sponsoroimalla on saavutettu. Yleensä sponsorointi käsitetään lahjoituksena, mutta sponsorisopimuksen sisältö voi olla myös muu, esim. mainospalvelujen hankinta, lahjoitus tai muu yritystoimintaan liittymätön kustannus, joka on tuloveron alaista.

Lahjoitukset asiakassuhteen säilyttämiseksi eli Goodwill gestures – yleensä on kyse tavanomaisesta lahjasta. Joskus se voi olla myös mainoslahja (ks. yllä) tai kompensaatio eli korvaus, joka liittyy aiemmin syntyneeseen vahinkoon. Vahingonkorvaus jakautuu puolestaan aineellisen ja aineettoman vahingon korvaamiseen, joiden verotus poikkeaa toisistaan.

Esitetty luettelo ei ole täydellinen, mutta kuten nähdään, on verotus vaihtelevaa. Suosittelemme siten arvioimaan jokaisen menetelmän käyttöön liittyviä seurauksia huolella ja kääntymään Leinosen verokonsulttien puoleen.

Recent Posts

tammikuu 11, 2023

YRITYSTOIMINTA VIROSSA

YRITYKSEN PERUSTAMINEN Ennen yrityksen perustamista Viroon on tärkeää valita sopiva yhtiömuoto. Viron kauppalait säätelevät liiketoimintaa ja yritysten perustamista Virossa. Viron kauppalakien mukaan maassa on viisi…

Continue reading
joulukuu 22, 2022

LUONNOLLISEN HENKILÖN TULOVEROVAPAAN TULON MÄÄRÄN MUUTOS 01.01.2023 ALKAEN.

Vuosina 2018-2022 verovapaan tulon periaatetta sovellettiin luonnollisiin henkilöihin yhdenmukaisesti – kalenterivuodessa enintään 6000 euroa ja yhdessä kalenterikuukaudessa enintään 500 euroa. 1. tammikuuta 2023 voimaan tulee…

Continue reading
toukokuu 19, 2022

YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS – TARVITSEEKO SE UUDISTAMISTA?

Yhtiön yhtiöjärjestys on asiakirja, joka on pakollinen, mutta sen olemassaoloa ja sisältöä ei usein muisteta päivittäin. Se on kuitenkin yksi yhtiön tärkeimmistä asiakirjoista, josta ilmenevät…

Continue reading